Taxi | Danubiana

Taxíkom

Z viacročných skúseností s využívaním rôznych taxislužieb pôsobiacich v Bratislave a hlavne s rôznymi cenami, ktoré museli naši návštevníci platiť, sme sa dohodli so spoločnosťou EASY TAXI, že budú voziť našich návštevníkov a hostí z Bratislavy do Danubiany za jednotnú cenu 26 eur. Cesta späť z Danubiany do centra Bratislavy na zavolanie bude stáť taktiež 26 eur.

EASY TAXI:
+421 918 555 555, +421 907 440 440
info@easytaxi.sk
http://easytaxi.sk/bratislava/