Panoráma | Danubiana

Orgánmi neziskovej organizácie Danubiana – Centrum moderného umenia sú v zmysle § 18 zák. č. 213/1977 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecno-prospešné služby v znení neskorších predpisov:

SPRÁVNA RADA

Čestný predseda:
Gerard Meulensteen

Členovia za MK SR:
Jozef Švolík
Dagmar Kudoláni Srnenská
Vladimír Beskid
Ľudmila Kasaj Poláčková

Členovia za Via Danubia, s.r.o.:
Peter Pollág - predseda
Annelie Meulensteen
Milan Lukáč

DOZORNÁ RADA

Členovia za MK SR:
Peter Nemec
Monika Šimová

Členovia za Via Danubia, s.r.o.:
Lucia Krošláková

RIADITEĽ

Vincent Polakovič, od vzniku n.o.