Meulensteen | Danubiana

Gerard H. Meulensteen

Gerard H. Meulensteen Holandský podnikateľ, zberateľ a mecenáš umenia sa narodil 5. februára 1943 v Eindhovene. Je ženatý a s manželkou Riky má dve deti, dcéru Annelie a syna Edwina.

V roku 1969 založil spoločnosť Neways Electronics International N. V. Do roku 2000 bol predsedom Svetového obchodného centra v Eindhovene a ďalších významných spoločností. V roku 1994 financoval aktivity Žltého domu Vincenta van Gogha v Poprade, ktorého nástupcom sa 9. septembra 2000 stala Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove. Inicioval a financoval realizáciu Meulensteen Art Centre na pôde Technickej univerzity v Eindhovene, ktoré bolo otvorené 24. marca 2001. Centrum počas svojho pôsobenia ponúkalo výtvarníkom z celého sveta príležitosť pracovať a tvoriť v jeho grafickom, maliarskom a sochárskom ateliéri. Do roku 2001 bol predsedom Nadácie Emmasingel a vyše dvadsať rokov popredným sponzorom Van Abbe Musea v Eindhovene. Jeho umelecká zbierka, ktorú získal za posledných 30 rokov, pozostáva z pozoruhodných diel svetových, európskych a od roku 1994 aj slovenských výtvarných umelcov. V roku 1999 financoval výstavbu múzea Danubiana a od roku 2000 do roku 2012, keď múzeum aj jeho činnosť venoval Slovensku. Za svoje kultúrne aktivity mu bola v roku 2003 udelená Medaila prezidenta Slovenskej republiky, v roku 2005 získal ocenenie Čestný občan Bratislavského kraja. Španielsky kráľ Juan Carlos I. mu v roku 2005 udelil Kríž Radu za občianske zásluhy a v roku 2007 maďarské ministerstvo kultúry vyznamenanie Pro Cultura Hungarica. Na návrh Vlády SR mu bolo udelené vysoké štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža Slovenskej republiky. V roku 2016 mu bola udelená cena ministra kultúry SR. Od roku 2004 reprezentuje Slovenskú republiku v Holandsku ako honorárny konzul. Inicioval projekt dostavby múzea Danubiana, ktorú od roku 2013 aj aktívne riadil.

V súčasnosti vykonáva funkciu predsedu správnej rady neziskovej organizácie DANUBIANA – Centrum moderného umenia. Okrem prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí zahŕňajú aktivity Gerarda Meulensteena najmä vydávanie publikácií o výtvarníkoch a výstavách uskutočňovaných múzeom Danubiana. Aktivity Gerarda Meulensteena a jeho propagácia umenia najmä v krajinách bývalej východnej Európy naplno ocenia budúce generácie umelcov a milovníkov umenia.