Klub | Danubiana

Podobne ako iné múzeá moderného umenia, aj múzeum Danubiana si vytvorilo Klub priateľov, ktorí sa kúpou členskej karty dobrovoľne rozhodli podporovať jeho aktivity a nepriamo aj uskutočňovanie výstav, každoročne pripravovaných tímom pracovníkov múzea. Klubové karty sú vydané vo viacerých nominálnych hodnotách a záleží na každom obdivovateľovi múzea, ktorú sa rozhodne zakúpiť. Múzeum si týchto podporovateľov veľmi váži, pretože tým jednak preukazujú spolupatričnosť s činnosťou múzea, a jednak sa stávajú členmi určitej skupiny ľudí, pre ktorých je výtvarné umenie dôležitou súčasťou každodenného života. Viacerí obdivovatelia múzea poukazujú každoročne 2 % svojich daní Danubiane, čím aktivity múzea môžu byť ešte rôznorodejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť nás bez nároku na výhody a benefity, aké by často iní očakávali.40 €

platí na jeden rok

Neobmedzený vstup počas 1 roka od dátumu vystavenia len pre majiteľa karty.

70 €

platí na jeden rok

Neobmedzený vstup počas 1 roka od dátumu vystavenia pre dve zaregistrované osoby + ich deti (do 26 rokov s platnou študentskou legitimáciou).

150 €

platí na jeden rok

Neobmedzený vstup počas 1 roka od dátumu vystavenia pre majiteľa karty a jeho pozvaného hosťa + pozvánky na vernisáž.

20 €

platí na jeden rok

Neobmedzený vstup počas 1 roka od dátumu vystavenia len pre majiteľa karty.

20 €

platí na jeden rok

Neobmedzený vstup počas 1 roka od dátumu vystavenia len pre majiteľa karty.

Údaje k členskej karte je potrebné vyplniť priamo na recepcii múzea Danubiana. Bude Vám vystavená na počkanie.