V druhej polovici osemdesiatych rokov začal zakladateľ múzea Danubiana Gerard Meulensteen zbierať moderné výtvarné umenie. Najskôr to boli diela umelcov experimentálnej skupiny CoBrA, ktorej rozhodujúce osobnosti, ako napríklad Karel Appel, Constant, Lucebert, či Eugène Brands boli práve Holanďania. Neskôr osobne spoznal čínsko- amerického maliara Walasseho Tinga, od ktorého získal niekoľko diel, pričom ho ich priateľstvo nasmerovalo k tvorbe amerického abstraktného umelca Sama Francisa. Najväčší záujem o zberateľstvo získal až po stretnutí s macedónskym maliarom Kirom Urdinom, žijúcim v tom čase v Paríži. Neskoršie návštevy umeleckých veľtrhov, výstav moderného umenia v Európe a USA znamenali postupné rozširovanie jeho zbierky, ktorú predovšetkým po osobných stretnutiach s umelcami (Claes Oldenburg, Christo, Corneille, Pierre Alechinsky, Magdalena Abakanowicz, Paul Jenkins, Hans Van de Bovenkamp a ďalší) považoval predovšetkým za investovanie do krásy a šťastia v živote. V roku 1994 sa po stretnutí so slovenským galeristom Vincentom Polakovičom začal zaujímať o slovenské výtvarné umenie, pričom sa postupne stal jedným z najväčších zahraničných zberateľov umenia tohto regiónu. Dnes tvorí zbierka Meulensteen základ stálej zbierky múzea Danubiana, ktorú bezplatne požičal tomuto múzeu na 20 rokov, kým si Danubiana vytvorí vlastnú zbierku. Dnes múzeum predstavuje časť jeho širokej zbierky pozostávajúcej z približne 200 vybraných sochárskych a maliarskych diel, ktoré sa vždy postupne obmieňajú.