Viaceré múzeá sveta dostávajú ponuky od rôznych zberateľov umenia, ktorí ponúkajú možnosť dlhodobých pôžičiek umeleckých diel inštitúciám, čo sú im blízke a sympatické svojimi výstavami a programom. Danubiana vďaka svojej jedinečnej histórii, ale predovšetkým dôvere, podobné ponuky dostáva tiež. Sme radi, že pre našich domácich a zahraničných návštevníkov môžeme predstaviť diela prinášajúce svojou kvalitou a unikátnosťou aj pre nás pocit hrdosti a zodpovednosti pred zberateľmi, ktorých dôveru sme si za roky našej každodennej práce zaslúžili. Vďaka nej máte aj vy možnosť spoznať diela umelcov, ktoré sme v minulosti museli chodiť obdivovať do vybraných múzeí a galérií iných európskych štátov, či dokonca do zámoria. Aj v budúcnosti vždy radi predstavíme obrazy a sochy takých svetových či domácich umelcov, ktorých atraktivita a jedinečnosť obohatia našu stálu zbierku a prilákajú ďalších návštevníkov na návštevu nášho múzea.

  • István Nádler (HU) – Egide | 2008 | olej na plátne | 240 x 180 cm
  • Alojz Klimo (SK) – Bez názvu | 1989 | tempera, papier na lepenke | 144 x 101 cm
  • Milos Sobaic (SRB) – Skok vpred | 2011 | objekt, rôzne materiály | 167 x 220 x 60 cm
  • Ján Kelemen (SK) – Kométa | 2006 | kombinovaná technika | 105 x 135cm
  • Jozef Kostka (SK) – Nájdený tvar | 1967 | bronz | 120 x 38 x 26 cm
  • Jozef Jankovič (SK) – Reliéf  | 2013 | kombinovaná technika | 100 x 70 cm
  • Naum Gabo (RU) – Konštruovaná hlava č. 2 | železo | 60 x 45 x 50 cm