Systematické budovanie umeleckej zbierky umenia múzea sa začalo v roku 2014. Odvtedy sa Danubiane podarilo získať formou darov od umelcov, zberateľov a mecenášov umenia diela, ktoré v budúcnosti budú patriť k lákadlám, pre aké sa oplatí naše múzeum navštíviť. Za dvadsať rokov, počas ktorých môžeme okrem vlastných diel vystavovať diela zo zbierky Meulensteen, si múzeum musí vytvoriť základ stálej zbierky v takej kvalite a rôznorodosti, aby stála zbierka a sochársky park zostali dostatočne atraktívnymi a zaujímavými pre všetkých domácich a zahraničných návštevníkov. Už dnes má Danubiana desiatky diel, ktorých kvalita a jedinečnosť sú pozoruhodné.

Umelecké dary, ktoré múzeu s obdivom venovali napríklad Georg Jiří Dokoupil, Hermann Nitsch, Michael Rittstein, Kiro Urdin, Gerard Rancinan, Jiří Načeradský, Rudolf Uher, Ján Hlavatý, Peter Pollág, Marek Ormandík, Robert Vano a ďalší, sú základom, na ktorom možno s hrdosťou a nadšením v rozširovaní zbierky pokračovať.