Ivan Csudai
1959
SK
MMXXII
17. jún 2022 - 04. september 2022
David Hanvald
1980
CZ
Nad vodou!
21. jún 2022 - 04. september 2022
Vincent Hložník
1919 - 1997
SK
Ilustrácie
21. jún 2022 - 04. september 2022
Apokalyptickí jazdci
21. jún 2022 - 04. september 2022