Polakovic | Danubiana

Vincent Polakovič

Narodil sa 19. novembra 1958 v Poprade. Spoločne s manželkou Katarínou má dve deti, syna Vincenta a dcéru Veroniku. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1982 pracoval v štátnej službe na Okresnej prokuratúre v Poprade. Od roku 1991 do roku 2003 bol advokátom.

V lete roku 1990 uskutočnil cestu po stopách Vincenta van Gogha, počas ktorej navštívil všetky miesta, kde tento slávny holandský umelec žil a tvoril. Inšpirovaný touto cestou postavil a 9. septembra 1993 otvoril dnes už legendárny Žltý dom Vincenta van Gogha v Poprade, v ktorom zorganizoval viacero výstav slovenských a zahraničných výtvarných umelcov. Okrem toho realizoval aj niekoľko výstav slovenských maliarov a sochárov v zahraničí, predovšetkým v Holandsku a Belgicku.

V roku 1994 sa v Holandsku zoznámil s Gerardom Meulensteenom, s ktorým v roku 1999 začal stavať južne od Bratislavy, na Vodnom diele Čunovo, prvé súkromné múzeum moderného umenia na Slovensku. Slávnostne ho otvorili 9. septembra 2000. Týmto dňom bola oficiálne ukončená činnosť galérie Žltý dom v Poprade a kontinuálne pokračovala jeho aktivita v novej inštitúcii, ktorá dostala meno Danubiana Meulensteen Art Museum. Od otvorenia je jej prvým riaditeľom a túto funkciu vykonáva až doposiaľ. Za realizáciu tohto projektu mu v roku 2000 bola udelená Cena ministra kultúry SR.

Počas svojho pôsobenia v Danubiane zorganizoval (samostatne, so zberateľmi umenia, s vybranými kurátormi, múzeami a s domácimi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami) vyše 250 výstav. Postupne v múzeu predstavil tvorbu vyše 1 000 domácich a zahraničných výtvarných umelcov z viac ako štyridsiatich krajín sveta. Je autorom a spoluautorom vyše tridsiatich knižných publikácií o výtvarnom umení a mnohých výtvarných katalógov (Karel Appel, Sam Francis, Ad Snijders, Zoltán a Madeleine Kemenyovci, Rudolf Sikora – Ilona Keserü Ilona, Peter Pollág, Miró a Cobra, Markus Prachensky a ďalších).

Koncom roka 2011 spoločne s Gerardom Meulensteenom darovali svoje múzeum slovenskej republike a jej výtvarníkom, pričom vďaka finančnej podpore vlády SR dobudovali múzeum o pavilón stálej zbierky, ktorý bol otvorený 9. septembra 2014. Medzinárodná porota udelila tejto dostavbe cenu Stavba roka 2014.

V septembri 2014 mu za propagáciu rakúskeho umenia na Slovensku udelil prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer najvyššie rakúske štátne vyznamenanie, Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie.

Podobne ho v roku 2017 ocenil aj maďarský minister ľudských zdrojov Zoltán Balog, ktorý mu za vykonanú prácu v kultúre a osobitne za propagáciu maďarského umenia na Slovensku udelil vyznamenanie Pro Cultura Hungarica.

V štrnástom ročníku čestná rada v kategórii „Idea – počin“ za mimoriadny prínos do kultúry udelila Danubiane cenu Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.

11.3.2019 bol zakladateľ a riaditeľ múzea Danubiana Vincent Polakovič vymenovaný JV kráľom Willemom-Alexandrom za rytiera Rádu Oranje-Nassau. Kráľovské ocenenie, udeľované za dlhoročnú mimoriadnu službu spoločnosti, štátu, resp. kráľovskému rodu, mu odovzdal holandský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast. Udialo sa tak pri príležitosti oslavy 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom. Stal sa len piatym Slovákom, ktorý toto významné ocenenie získal.

8.12.2023 mu Tatranská galéria v Poprade udelila cenu prof. Martina Slivku, za mimoriadny prínos v oblasti kultúry v celoslovenskom kontexte.

V súčasnosti, okrem riadenia múzea, organizovania výstav, získavania výtvarných diel do stálej zbierky múzea a vydávania kníh o výtvarných umelcoch, pripravuje spoločne so správnou radou neziskovej organizácie DANUBIANA ďalšiu časť dostavby múzea o pavilón kreatívneho umenia a Dunajský pavilón venovaný rieke Dunaj.

Výstavy, ktoré Vincent Polakovič organizoval na Slovensku a v zahraničí (Holandsko, Španielsko, Belgicko, Maďarsko, Sýria atď.), videlo už viac ako milión návštevníkov a obdivovateľov výtvarného umenia nielen zo Slovenska, no možno povedať, z celého sveta.

 • Vladimír Kompánek a V.P.
 • Vladimír Popovič a V.P.
 • V.P. a Ján Kelemen
 • Vladimír Popovič a V.P.
 • V.P. a Guy Pieters
 • Hans Van de Bovenkamp a V.P.
 • Svetozár Ilavský a V.P.
 • Vladimír Kompánek, V.P. a Tibor Bartfay
 • Bert Loerakker a V.P.
 • V.P. a Ilona Keserü Ilona
 • V.P. a Viera Kraicová
 • Karol Kállay a V.P.
 • Kamil Peteraj a V.P.
 • Milan Laluha a V.P.
 • Jozef Jankovič, Mark Brusse a V.P.
 • V.P. a Stano Filko
 • Yuri Dojč a V.P.
 • Hannes Mlenek a V.P.
 • Bahram Hajou a V.P.
 • Christian Ludwig Attersee a V.P.
 • Jan Hřebejk a V.P.
 • Gerard Meulensteen, Stepan Ryabchenko a V.P.
 • Milan Lukáč a V.P.
 • Michal Uher a V.P.
 • Gerard Rancinan a V.P.
 • Orit Hofshi a V.P.
 • Robert Vano a V.P.
 • Magdalena Abakanowicz a V.P.
 • Setsuko Klossowska de Rola - Balthus a V.P.