6-medzinatodne-trienale-textilu-1-1620208205 | Danubiana}

6. Medzinárodné trienále textilu

04. september 2021 - 14. november 2021 Kurátorka: Júlia Sabová (SK)
Koncept: Andrej Augustín (SK)

Blíži sa 6. ročník festivalu súčasného umenia Textile Art of Today

Do Danubiany prídu hviezdy svetovej umeleckej scény – Bahri, Cygan, Eliasson a Shoplifter!

Kari Anne Helleberg Bahri, Włodzimierz Cygan, Olafur Eliasson a Shoplifter sú najväčšími magnetmi 6. ročníka medzinárodného festivalu súčasného umenia Textile Art of Today, ktorý v septembri 2021 bude mať v Danubiana Meulensteen Art Museum svoju premiérovú výstavu. Kari Anne Helleberg Bahri (1975) patrí medzi najvplyvnejších nórskych umelcov, čo potvrdila aj účasťou na výberovej výstave Royal British Society of Sculptors Galleries, ktorá sa konala uplynulý rok v Londýne. Témou jej tvorby je spojenie tela, bytia a oblečenia. S obľubou spochybňuje definíciu konceptu odevov a invenčne ich vyťahuje z tradičného tvaru. Poliak Włodzimierz Cygan (1953) sa presadil v zahraničí s veľmi netradičným využívaním monovlákien v textilnej štruktúre, v ktorej hrá dôležitú rolu fenomén svetla meniaci trvanlivosť materiálu. Olafur Eliasson (1967) reprezentoval Dánsko na benátskom bienále v roku 2003 a svoje renomé zopakoval aj v projektoch The Weather Project v londýnskej Tate Modern, či Green River v londýnskej Serpentine Gallery. Vplyvné Studio Olafur Eliasson pôsobí v Berlíne a pripravilo množstvo inštalácií vo verejných priestoroch na rôznych miestach sveta. Projekt Olafura Eliassona Green Light – an artistic workshop bol súčasťou benátskeho bienále v roku 2017. Štvrtou hviezdou bude pôvodom islandská umelkyňa Hrafnhildur Arnardóttir (1969), ktorá v umeleckom svete vystupuje pod menom Shoplifter a svoje štúdio má v New Yorku. Najviac sa preslávila spoluprácou so speváčkou Björk, s ktorou pracovala na výtvarnom návrhu jej albumu Medúlla a svojou inštaláciou v islandskom pavilóne na benátskom bienále v roku 2019. Jej projekt v Benátkach sa nazýval Chromo Sapiens a vyvolal veľký divácky záujem. Ako povedala kurátorka tohto projektu Birta Guðjónsdóttir „do pavilónu ste vošli ako Homo Sapiens a vyšli ako Chromo Sapiens“.
Ani globálna pandémia nového koronavírusu nezabránila enormnému záujmu vizuálnych umelcov z celého sveta o projekt Textile Art of Today. Renomované podujatie opäť pritiahlo pozornosť širokého spektra autorov a na 6. ročník sa prihlásilo 272 umelcov zo všetkých kontinentov, pričom do študentskej sekcie poslalo práce 40 študentov. Leitmotívom projektu je ENVIRO ako fokus, ktorý chceme akcentovať v prezentácii medzinárodnej prehliadky textilného umenia v jeho aktuálnej podobe. Nechýba jej invenčná vizuálnosť, prekračovanie tradičných hraníc umenia, kladenie znepokojujúcich otázok a dôraz na súčasné technológie. Aj preto bude na Textile Art od Today premiérovo udelená cena ENVIRO AWARD, o ktorú sa bude uchádzať 57 umelcov a 12 študentov z celkového počtu 312 prihlásených autorov.

TEXTILE ART OF TODAY

Textile Art of Today je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje súčasnú textilnú tvorbu a patrí k najväčším svojho druhu v strednej Európe. Od iných svetových textilných výstav sa projekt odlišuje tým, že má päť reinštalácií vo významných galériách a návštevníci ho môžu vidieť v štyroch vyšehradských krajinách (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Jeho význam zdôrazňuje záštita ministerky kultúry Slovenskej republiky. Snahou projektu Textile Art of Today je priblížiť návštevníkom textil ako modernú dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia. Zámerom je spájať svetových výtvarníkov a prezentovať aktuálne trendy v oblasti textilnej tvorby. Mnohí z nich sa svojou tvorbou angažovane vyjadrujú ku globálnym problémom sveta, pomocou kritického myslenia poukazujú na aktuálne témy vo svete. Od vzniku podujatia medzinárodná porota udeľuje prestížne ocenenie s názvom Grand prix Boženy Augustínovej, významnej československej umelkyne. Medzi ďalšie ocenenia patria Excellent Award, ktorá je cenou za výnimočné dielo, Cena za prekročenie hraníc v oblasti textilnej tvorby, ktorú udeľuje rada kurátorov na návrh predsedu kurátorskej rady, Študentská cena za najlepšie študentské dielo s prihliadnutím na jeho inovatívnosť a Ceny galérií a kultúrnych inštitútov.