6-medzinarodne-trienale-textilu-1630312594 | Danubiana}

6. Medzinárodné trienále textilu

04. september 2021 - 14. november 2021 Kurátorka: Júlia Sabová (SK)
Koncept: Andrej Augustín (SK)

Na 6. ročníku Textile Art of Today sa predstaví 83 umelcov z celého sveta

Prídu aj hviezdy súčasnej svetovej umeleckej scény - Kari Anne Helleberg Bahri, Eszter Bornemisza, Hrafnhildur Arnardottir - Shoplifter, Włodzimierz Cygan a Olafur Eliasson.

Odborná výberová komisia vybrala finálnu skladbu umelcov na 6. ročník festivalu Textile Art of Today. Komisia v zložení - Anna Ondrušeková (Tatranská galéria, Poprad), Júlia Sabová (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava), Ria Treppo (členka prípravného výboru Textile Art of Today, Rakúsko), Vladimír Beskid (Galéria J. Koniarka, Trnava), Andrej Augustín (riaditeľ Textile Art of Today), Ľudovít Petránsky (člen prípravného výboru Textile Art of Today) - vyberala z celkového počtu 312 prihlásených umelcov, pričom študentskú sekciu oboslalo svojimi prácami 40 talentovaných autorov. Komisia pozorne posúdila každé dielo prihláseného autora a po náročnom zvážení sa rozhodla na 6. ročník medzinárodného festivalu vybrať celkovo 83 autorov pochádzajúcich zo všetkých kontinentov sveta a do študentskej sekcie z tohto počtu zaradila 17 autorov.

„Priznám sa, boli sme príjemné prekvapení veľkou účasťou umelcov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s globálnou pandémiou prihlásili na šiesty ročník festivalu,“ hovorí riaditeľ projektu Textile Art of Today Andrej Augustín. „Nebolo ľahké urobiť selekciu z toho množstva kvalitných diel, ale pri výbere sme museli zohľadňovať priestorové výstavné možnosti ako aj fokus na nové tvorivé presahy textilného umenia smerom k jeho interaktívnosti, invenčnej práci s materiálom ako aj obsahovom posolstve. Verím, že tento výber diel sa opäť stretne s pozitívnym ohlasom u odbornej i laickej verejnosti a výstava bude hojne navštevovaná tak, ako počas uplynulých ročníkov.“

Enviro Award

Leitmotívom 6. ročníka je ENVIRO, ktorým chcú organizátori festivalu akcentovať v prezentácii medzinárodnej prehliadky textilného umenia v jeho aktuálnej podobe, ktorej nechýba invenčná vizuálnosť, prekračovanie tradičných hraníc umenia, kladenie znepokojujúcich otázok a dôraz na súčasné technológie. Aj preto bude na Textile Art of Today premiérovo udelená cena ENVIRO AWARD, o ktorú sa bude po výbere komisie uchádzať 31 z celkového počtu 83 vystavujúcich umelcov.
Všetky diela vybraných umelcov budú prezentované na výstavách v Bratislave, Poprade, Bielsko Biala, Uherskom Hradišti a Budapešti ako aj v sprievodnom katalógu. Úvodná výstava 6. ročníka Textile Art of Today sa uskutoční v septembri 2021 v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove.

Pozvané osobnosti

Na naše veľké potešenie pozvanie na podujatie prijali aj osobnosti súčasnej svetovej umeleckej scény - Kari Anne Helleberg Bahri (Nórsko), Eszter Bornemisza (Maďarsko), Hrafnhildur Arnardottir - Shoplifter (USA), Włodzimierz Cygan (Poľsko) a Olafur Eliasson (Dánsko) - ktorí svojou účasťou potvrdia vplyvný medzinárodný status podujatia.