apokalypticky-jazdci-1654168564 | Danubiana}

Apokalyptickí jazdci

21. jún 2022 - 30. október 2022 BRONISŁAW KRZYSZTOF
MILAN LUKÁČ
MAREK BRZÓZKA
PETER NIŽŇANSKÝ

Kurátorka: Dagmar Srnenská Kudoláni

Výstava sôch a kresieb od štyroch sochárov z Vyšehradskej štvorky pod názvom Apokalyptickí jazdci predstavuje vo výstavnom priestore Aquamarinu v Danubiane projekt a koncepciu Bronisłava Krysztofa. Tento projekt bol po prvý raz predstavený v roku 2021 v Bielsko-Bialej a Vroclave. Spolu s ním vystavovali sochári z Českej republiky – Peter Nižňanský, Marek Brzózka z Maďarska a Milan Lukáč zo Slovenska. Krysztof si ich vybral ako hlavných interpretov svojej témy. Každý z nich mal vytvoriť a zosobniť v kresbe a soche vlastnú víziu podoby jedného zo štyroch apokalyptických jazdcov spomenutých v Zjavení svätého Jána. Podmienkou však bolo zachytiť v diele tri základné výtvarné princípy, a to siluetu koňa, siluetu jazdca a ich symboly. Apokalyptickí jazdci boli často zobrazení v dielach A. Dürera, H. Boscha alebo P. Bruegela, vždy však symbolizovali nešťastie na zemi, pustošenie krajiny a nezmyselné vraždenie ľudí, teda apokalypsu, ktorá žije a rezonuje aj v súčasnosti. Je mementom ďalšieho smerovania ľudstva, jeho zániku či satanskej hry, pokračujúceho k deštrukcii a koncu sveta. Prvý z apokalyptických jazdcov prišiel na bielom koni, so symbolom luku predstavoval dobyvateľa. Druhý, ohnivý jazdec, svojím symbolom, mečom, prinášal vojnu a vyvražďovanie ľudstva. Jeho červený kôň zároveň zosobňoval ničenie krajiny ohnivými plameňmi. Tretí, čierny jazdec, prináša spustnutú a spálenú zem, hladomor a biedu. Jeho symbolom sú váhy, ktoré majú ľuďom priniesť rovnaké množstvo pšenice a jačmeňa, aby netrpeli hladom. Posledný, štvrtý jazdec, prichádza na smrteľne bledom koni. Je podobenstvom krajiny napadnutej vojnou s jej dôsledkami, ako aj smrti morom. Jeho symbolom je dlhý meč. Diela štyroch sochárov z Vyšehradskej štvorky tak svojimi dielami štyroch jazdcov prinášajú aktuálne mementá smerujúce práve do týchto dní v spoločenskom dianí, ako aj v utrpení človeka. Ich kresby a sochy sú zobrazením odvekých myšlienok neustále sa objavujúcich nielen v náboženstve, ale aj v umení a literatúre.

Dagmar Srnenská Kudoláni

Biografia

BRONISŁAW KRZYSZTOF
Narodil sa 21. júna 1956 v Mszane Górnej. V roku 1981 absolvoval Fakultu sochárstva na Akadémii výtvarných umení vo Varšave (prof. Jerzy Jarmuszkiewicz). 25 rokov pracoval ako designer pre Sisley Cosmétics v Paríži. Získal viacero ocenení v Krakove a Bielsko-Bialej, ako aj zlatú medailu na VII. medzinárodnom bienále Dantesca v Ravenne. V roku 2016 dostal striebornú medailu Gloria Artis za zásluhy o poľskú kultúru. Venuje sa monumentálnej tvorbe, soche, medaile, kresbe, plagátu a grafike, je pedagogicky činný. Žije a tvorí v Bielsko-Bialej. V roku 2002 vytvoril sériu medailí s témou apokalyptickí jazdci. K tejto myšlienke sa vrátil až v roku 2019, keď vznikol projekt spomenutej výstavy.

MILAN LUKÁČ
Narodil sa 29. septembra 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení reliéfneho a figurálneho sochárstva (prof. Ladislav Snopek, prof. Ján Kulich). V rokoch 1985 – 1986 pôsobil na l'École nationale supérieure des Beaux-Arts v Paríži, Atelier Taille Directe (prof. Jean Cardot). V rokoch 1988 – 1990 bol asistentom na katedre sochárstva Vysokej školy výtvarných umení. V roku 1998 tam aj habilitoval za docenta. Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity, kde je od roku 2011 vedúcim Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej, kresliarskej a maliarskej tvorbe. Zúčastnil sa na študijných pobytoch v Cité internationale des arts v Paríži, Niorte, Madride, Viedni. Získal viacero ocenení, ako Cenu mladých sochárov Académie des Beaux-Arts, Institut de France v Paríži (1985), Cenu Martina Benku (1988), Cenu Paula Louisa Weilera (1990). Prix Itineraire (1998).Venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe a maľbe, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Žije a tvorí v Bratislave.

MAREK BRZÓZKA
Narodil sa 25. decembra 1983 v Segedíne. Ešte v rokoch 2002 – 2003 sa špecializoval na dekoratívne sochárstvo na vysokej škole Tomőrkény István v Segedíne. V januári 2003 bol na štipendijnom pobyte Akadémie krásnych umení v Mníchove (prof. Hermann Pitz). V rokoch 2003 – 2008 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti v ateliéri figurálneho sochárstva (prof. Kő Pál, Gálhid Péter). Venuje sa monumentálnej tvorbe, soche a kresbe. Žije a tvorí v Segedíne.

PETER NIŽŇANSKÝ
Narodil sa 7. júla 1956 v Dunajskej Strede. V rokoch 1971 – 1978 študoval na strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1978 – 1984 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéri prof. Jiřího Bradáčka V roku 1981 bol na stáži v Berlíne na Bayerische Akademie der Schönen Künste. Vo svojej prevažne figurálnej, komornej i monumentálnej tvorbe pracuje v dreve, kameni, osinkocemente, cíne a bronze. Venuje sa aj reštaurátorskej a medailérskej tvorbe. Žije a tvorí v Prahe.