krasne-nehody-1693841334 | Danubiana}

Beautiful Accidents

04. november 2023 - 03. marec 2024

Martin Stranka vytvára fotografické scény, v ktorých potiera hranicu medzi skutočnosťou a snívaním. Fotografiu vníma ako priestor, kde nachádza rovnováhu a pokoj. Svoju prácu častokrát pripodobňuje k osobnému denníku. Originálne pracuje s výtvarnou fotografiou a častokrát aj technikou kolážou, ktorú posúva ďaleko za hranice tradičného vnímania fotografie. Minimalistické poňatie scény zdôrazňuje človeka ako jedinca a jeho vnútorný dialóg vedený sám so sebou. Martin prostredníctvom symboliky reaguje na konzumnú tvár života v kontraste s návratom k prírode. Obracia tak pozornosť na vzájomné pôsobenie týchto dvoch zdanlivo odcudzených svetov. Svoju prvú a doposiaľ neuzavretú sériu autorských diel pomenoval I Found The Silence. V úplných začiatkoch tejto zbierky figuroval fotograf sám pred objektívom a inscenoval prvé autoportréty, vznikajúce prevažne v štúdiu. Následne sa objektom tvorby stávali jeho priatelia a blízki. Martin Stranka čerpal z týchto intímnych väzieb v prospech zachytenej snímky. Zlom v jeho práci prišiel v okamihu, keď opustil priestor štúdia a svoju fotografickú scénu doplnil symbolikou zvierat. Od roku 2018 rozširuje svoju prácu o projekt Portraits, v ktorom zachytáva umelecké portréty inšpiratívnych osobností nielen českej scény. V New Yorku ocenená séria Beautiful Accidents potom mapuje úzku hranu medzi estetickou krásou a osudovou udalosťou. Tieto zámerne vizuálne nedokončené príbehy hľadajú pomedzie medzi vizuálnou ľúbivosťou a dramatickou scénou, ktorá dokáže zmeniť beh života v okamihu. Snahou je, zistiť, do akej miery je možné estetizovať nehodu, ktorej je divák svedkom a stáva sa tak jej súčasťou.

Biografia

Martin Stranka sa narodil v piatok 13. apríla 1984 v Moste v Českej republike, kde žil s rodičmi a staršou sestrou do svojich troch rokov. Potom sa s celou rodinou presťahoval do Litoměříc, kde absolvoval základnú školu a gymnázium Jozefa Jungmanna. Vysokú školu ekonomického smeru už doštudoval v Prahe, kam sa potom aj nastálo presťahoval a kde pôsobí dodnes. Výtvarné umenie nikdy neštudoval. K fotografii sa dostal cestou terapie po strate blízkeho človeka roku 2007, kedy s cieľom znovunadobudnutia životnej rovnováhy, siahol po fotoaparáte a začal sa venovať fotografii vo voľnom čase. Po štúdiu vysokej školy pôsobil na pozícii manažéra ľudských zdrojov v Prahe a naďalej sa venoval fotografii, ktorá sa stala jeho vášňou; v decembri 2010 aj jeho profesií, kedy prijal zákazku od knižných vydavateľstiev Sterling Publishing a HarperCollins Publisher v New Yorku.

Za svoju sedemnásťročnú kariéru pozbieral cez 80 medzinárodných ocenení v oblasti fotografie. Medzi tie najcennejšie patrí titul Special Photographer of the Year 2022 z medzinárodnej súťaže International Photography Awards získaného v New Yorku, ďalej 1. miesto z medzinárodnej súťaže Sony World Photography Awards, ktoré dostal v roku 2018 a obhájil v roku 2019 v Londýne. Martinove diela boli vystavené a dražené aukčným domom Christie's v Londýne prvýkrát na začiatku roku 2023.

Jeho práce sú vystavované predovšetkým v zahraničí napríklad v New Yorku, Miami, Orlande, Londýne, Paríži, Prahe, Šanghaji, v galériách ako sú Christie's London, Saatchi Gallery, SNAP! Orlando, Somerset House a mnoho ďalších. Diela Martina Stranky sú už dnes predmetom záujmu zberateľov umenia a sú tiež k videniu na obaloch kníh svetových vydavateľských domov, napr. HarperCollins Publishers, Sterling Publishing a Penguin Random House. Publikoval štyri monografické knihy I AM, 10 Years, Dychom a Beautiful Accidents. Posledná spomínaná kniha vychádza ako katalóg a kniha k výstave v slovenskom múzeu moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum. Vytvoril niekoľko fotografických vizuálov pre Národné divadlo, Balet Národného divadla a Operu Národného divadla.