botanicky-sen-c-11-1-1620824869 | Danubiana}

Botanický sen č. 11

15. jún 2021 - 27. jún 2021

Keď som bol malý chlapec, rád som sa prechádzal v záhrade mojich starých rodičov. Tá záhrada bola taká veľká a ja taký malý, že ma vždy bolo treba hľadať, lebo ja som si ticho, pozorne a s obdivom obzeral všetky tie obrovské steblá trávy a kvety a paprade a pichliače a bodliaky, čo rástli okolo mňa. Všetky boli také úžasné. Poväčšine boli vyššie ako ja. Boli veľmi elegantné a už vtedy sa mi zdali krásne. Boli o to úžasnejšie, o čo viac mušiek a múch, lúčnych koníkov a lienok, vážok, včiel a množstva rozmanitých chrobákov a hmyzo-tvorov som na všetkých tých rastlinách okolo objavoval. Ako som rástol, rástla aj tá moja záhrada z detstva a s ňou všetko čo som v nej ako dieťa našiel. Nikdy som tú záhradu neopustil a ani ona mňa. Stále sa tam, do tej záhrady a do detstva vraciam.

Staré príslovie hovorí, že jedna ruka sama netlieska, treba dve. Ani tento súbor monotypov by som nezvládol pripraviť sám. Pustili sme sa teda vo dvojici do experimentu s priateľom, a skvelým hĺbkotlačiarom, Martinom Štěpánkom v jeho grafickom ateliéri vo Veľkom Záluží. S nadšením sme vytlačili najskôr prvých jedenásť, potom ešte jedenásť a potom ešte a ešte, vo viacerých formátoch, až z toho vznikol „Botanický sen č. 11“, ktorý vám tu v grafickej úprave Mareka Štěpánka predkladáme. Dúfam, že aj pre vás bude tá jedenástka z „Botanického sna č. 11“ taká šťastná a magická ako je pre mňa. Nuž, rád by som vás pozval na prechádzku touto záhradou v tom sne.

Milan Lukáč, marec 2021

Biografia

MILAN LUKÁČ, 1962
1981-1987 VŠVU v Bratislave (prof. J. Kulich, prof. L. Snopek), 1985-1986 E. N. S. B. A. Paríž (prof. J. Cardot). Študijné pobyty: Cité internationale des arts v Paríži, štipendiá Eurocreation - Niort (FR), Kulturkontakt - Viedeň (AT), Madrid (ES). Účasť na domácich a zahraničných sympóziách. Samostatné a kolektívne výstavy doma a v za-hraničí. Ocenenia: Prix de portrait Paul-Louis Weiller (1990), Académie des Beaux-Arts, Institut de France v Paríži, Cena Martina Benku (1988), Prix Itinéraire Levallois-Perret (1998) a iné. Zastú-penie vo verejných a súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe, grafike a maľbe. Od roku 1990 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratisla-ve. Je autorom mnohých monumentálnych diel, pomníkov a pamätníkov.