MIRO portret | Danubiana}

EURÓPSKE HVIEZDY

02. júl 2016 - 13. november 2016 Partneri výstavy: Successió Miró, Palma de Mallorca; Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen; Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Umelecký koncept: Joan Punyet Miró (Successió Miró); Vincent Polakovič (Danubiana Meulensteen Art Museum); Kees van Twist; Katja Weitering (Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen)

Joan Miró & Pierre Alechinsky, Karel Appel, Eugène Brands, Constant, Corneille, Jacques Doucet, Henry Heerup, Egill Jacobsen, Robert Jacobsen, Asger Jorn, Lucebert, Jan Nieuwenhuijs, Carl-Henning Pedersen, Anton Rooskens, Shinkichi Tajiri, Theo Wolvecamp

Danubiana Meulensteen Art Museum týmto náročným projektom prináša na Slovensko špičkové diela európskej avantgardy, aké sme doteraz mohli obdivovať iba v zahraničí. Súčasne koncepcia výstavy napĺňa náročné odborné kritériá komparatívnou analýzou tvorby Joana Miróa a členov skupiny CoBrA, hľadajúc blízkosť ich východísk, filozofickú podstatu i kongeniálnosť výtvarného jazyka.
Miró a CoBrA boli súčasťou európskej avantgardy – CoBrA ako hnutie a Miró ako umelec. Tým, že ich predstavujeme súčasne, ukazujeme ich umeleckú príbuznosť, ktorá existovala napriek tomu, že Miró nebol s hnutím v úzkom kontakte. Spojením diela Miróa a skupiny CoBrA sa skúma príbuznosť dvoch generácií inovatívnych umelcov.

Biografia

Miró
Joan Miró (1893 – 1983) je jeden z najobľúbenejších svetových umelcov, napriek tomu však ubehlo už takmer šesťdesiat rokov od uvedenia veľkej výstavy jeho diela v Holandsku. Táto nekonvenčná výstava spája diela od začiatku Miróovho umeleckého vývoja od tridsiatych rokov 20. storočia až po jeho smrť v roku 1983. Zameriava sa na diela v rôznych disciplínach a na experimentovanie s materiálmi. Vystavené sú maliarske i sochárske diela, kresby, grafika, tapisérie i originálna ilustrovaná kniha, ktoré dokladajú originálnosť umeleckej koncepcie i výtvarné novátorstvo. Výstavná kolekcia je zostavená z pôžičiek zo zbierky rodiny umelca, z Nadácie Miró v Palme de Mallorca a zo zbierky Meulensteen. Mnohé z týchto diel majú na Slovensku svoju premiéru. Súčasťou prezentácie je aj rekonštrukcia umelcovho ateliéru v Palme de Mallorca inštalovaná v novej časti Danubiany.
Po druhej svetovej vojne dielo tohto španielskeho majstra ukázalo cestu vpred novej generácii experimentálnych umelcov. Pozornosť sa sústreďuje na umelecko-historický vzťah, ako aj na umeleckú príbuznosť medzi dielom Miróa a dielami umelcov v zoskupení CoBrA, Pierra Alechinského, Karla Appela, Eugèna Brandsa, Constanta, Corneilla, Henryho Heerupa, Roberta Jacobsena, Asgera Jorna, Luceberta, Carla-Henninga Pedersena, Antona Rooskensa, Shinkichi Tajiriho a Thea Wolvecampa.
Výstava predstaví aj široký výber Miróových neskorších diel, mnohé z nich sú verejnosti menej známe. Mnohé z týchto diel vznikli v ateliéri Sert na Malorke, v ktorom od roku 1956 popustil uzdu svojim experimentom.

CoBrA
Medzinárodná spolupráca experimentujúcich umelcov skupiny CoBrA vznikla v Paríži v roku 1948. Jej členovia vyzývali k novému ľudovému umeniu, ktoré by malo korene v skúsenostiach z každodenného života.
Vieme si len ťažko predstaviť, že keď Appel, Constant a Corneille študovali na Rijksakademie v Amsterdame, povedali im, že Matisse bol len dekoratér a van Gogh nevedel maľovať. Napriek tomu sa títo mladí umelci zaujímali najmä o inovátorov v modernom umení. Už od tridsiatych rokov 20. storočia dánski avantgardní umelci podrobne skúmali dielo Paula Kleea a Joana Miróa. Spájali Miróov poetický vesmír s autentickou a slobodnou formou vyjadrovania.
Miró aj členovia zoskupenia CoBrA sa považovali za umelcov vytvárajúcich mýty. Pretransformovali škálu a význam prvkov, aby vytvorili iný rozmer. Dali zvieratám ľudskú podobu a opakujúce sa symboly, ako žena, vták, nebeské telesá, rebrík a had poukazovali na inú sféru. Miró a CoBrA čerpali z rovnakých zdrojov, medzi iným z prehistórie, ľudového umenia a populárnej kultúry. Z ich hľadiska najbezpečnejšia cesta ako dosiahnuť výrazovú formu, ktorá by bola čo najoriginálnejšia, bolo dať sa viesť prirodzenými vlastnosťami materiálu.
Skvelú kolekciu šesťdesiatich maliarskych diel skupiny CoBrA zapožičalo Cobra mú­zeum v holandskom Amstelveene a časť pochádza z výnimočných súkromných zbierok.