PRACHENSKY portret | Danubiana}

Hommage à Markus Prachensky

24. marec 2012 - 17. jún 2012 Kurátor: Eva Trojanová

Súborná výstava Markusa Prachenskeho je venovaná jeho nedožitým osemdesiatinám. Patrí k vedúcim osobnostiam rakúskeho umenia druhej polovice dvadsiateho storočia. Bol iniciátorom (spolu s A. Rainerom, J. Miklom a W. Holleghom) avantgardného hnutia pri legendárnej rakúskej Galérii St. Stephan, založenej roku 1954, a významným predstaviteľom rakúskeho informelu a tašizmu. Maľbu chápal ako aktívny proces a otvorený formový systém. Svoj abstraktný expresívny výtvarný jazyk rozvíjal vo vzácnej vnútornej jednote od roku 1956. V roku 1959 vyvolal pozornosť svojou „Pein­ture liquide“, keď lial stovky litrov červenej farby priamo na stenu v divadle. Smeroval k monochrómnosti. Jeho životnou farbou sa stala červená na čiernom, bielom alebo sivom podklade. Maliarske gesto, inšpirované aj východnou kaligrafiou, vytvára v jeho tvorbe zdanlivo organizovaný systém vertikál a horizontál. Podnety čerpal najmä v architektonických formách a krajine, ktoré spoznával na svojich početných cestách (Taliansko, Egypt, Kalifornia, Mexiko, Bali). Podľa miesta, kde sa nachádzal, pomenúval abstraktné maliarske cykly (Etruria meridionale, Bali trumpet, Luxor swing). Nešlo však o vizuálnu spomienku, ale o mentálne prepojenie obrazu a miesta. Jeho tvorba sa stala súčasťou medzinárodného výtvarného jazyka informelu.

Eva Trojanová

Biografia

21. marec 1932, Innsbruck – 15. júl 2011, Viedeň
1952 – 1956 štúdium na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, kde v rokoch 1983 – 2000 pôsobil ako profesor. V roku 1954 zakladá s W. Holleghom, J. Miklom a A. Rainerom Skupinu Galerie St. Stephan. Roky 1967 – 1970 strávil v USA. V roku 1992 získal Ehrenmedaile in Gold der Bundeshaupstadt Wien. V roku 2007 mu udelil prezident Grosse Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Okrem početných samostatných výstav participoval na desiatkach výstav rakúskeho a európskeho umenia dvadsiateho storočia.