laputa-1719402805 | Danubiana}

Laputa

03. september 2024 - 27. október 2024 Ilustrácie z knihy Gulliverove cesty

Peter Uchnár (Sobrance, 1970) je absolventom Ateliéru grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992 – 1999). Maliar, grafik, ilustrátor a tvorca známok vyplával za úspechom na Gulliverovej lode už na konci štúdia so Zlatým jablkom BIB´99. Odvtedy zakotvil v knižnej ilustrácii početnými cenami doma i v zahraničí: štyrikrát Cena MK SR (Najkrajšia kniha Slovenska), Zlaté pero Belehrad 1999, Cena Ľudovíta Fullu 2005, zápis na Čestnú listinu IBBY 2006, dvakrát Cena detskej poroty BIB, Výročná cena vydavateľstva Albatros 2011, dvakrát nominácia na Cenu H. Ch. Andersena 2010, 2016 a i.