ATERSEE portret | Danubiana}

LODE PRE NEVESTU

14. november 2015 - 28. február 2016 Výber z tvorby | 1990 – 2015

Christian Ludwig Attersee, narodený v roku 1940 v Bratislave na Slovensku, sa v roku 1944 presťahoval do Rakúska, kde dnes žije vo Viedni a Semmeringu v Dolnom Rakúsku. Svoju mladosť prežil v Aschachu pri Linzi a pri Attersee v Hornom Rakúsku.
Bol jedným z najúspešnejších rakúskych jachtárov, odtiaľ pochádza pseudonym Attersee. Preslávil sa nielen ako výtvarník, ale aj ako hudobník, spisovateľ, tvorca objektov, dizajnér, scénograf, filmár. Attersee je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov predmetnej maľby v Európe posledných 50 rokov, je osamelým bežcom takmer vo všetkých oblastiach výtvarného umenia.
Prvé výstavy od polovice šesťdesiatych rokov mu prinášajú úspech aj priateľstvo a spoluprácu s umelcami, ako Günterom Brusom, Gotthardom Graubnerom, Jörgom Immendorffom, Markusom Lüpertzom, Hermannom Nitschom, Walterom Pichlerom, Dieterom Rothom, Gerhardom Rühmom, Oswaldom Wienerom a inými. Svojimi Gegenstandserfindungen, vynálezmi objektov (1964 – 1966) v oblasti erotiky a každodenného života, sa vyprofiloval na špecifického spolutvorcu európskeho pop-artu. Attersee je najväčším osamelým bežcom rakúskeho umenia šesťdesiatych rokov, protipólom viedenského akcionizmu. V druhej polovici sedemdesiatych rokov je zakladateľskou postavou „novej viedenskej maľby“.
1984 Attersee s mimoriadnym úspechom zastupuje Rakúsko na Biennale di Venezia.
1990 – 2009 pôsobí ako profesor maľby, animovaného filmu a tapisérie na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni.
Na jar roku 2002 prezentuje Stedelijk Museum Amsterdam rozsiahlu Atterseeho retrospektívu, v roku 2005 sa koná veľká výstava diel posledných 5 rokov v BA-CA Kunstforum vo Viedni, ktorú v rozšírenej podobe prevzala zbierka Würth, Künzelsau.
Na jar roku 2005 uvádza Štátna opera Viedeň balet Petruška Igora Stravinského s Atterseeho scénografiou, v máji zasa belehradské Madlenianum balet Amadé.
Na jeseň 2006 je na 6 týždňov zahalená viedenská Ringturm do ­Atterseeho maliarskeho diela Don Giovanni.
2007 dekoruje 1. piesňový bál viedenského Mužského speváckeho spolku v Kursalóne.
V novembri je dokončená veľká interiérová mozaika (220 m2) Bohatstvo Zem v Spolkovom geologickom inštitúte vo Viedni.
2008 uvádza Divadlo v Brémach Salome Richarda Straussa, ktorej režisérom, scénografom a autorom kostýmov je Attersee.
2015 vytvára scénu pre operu Biela ruža Uda Zimmermanna v rámci Brucknerovho festivalu v Linzi, ktorú si možno počas dňa pozrieť ako inštaláciu, vo foyeri divadla sa koná sprievodná výstava.
V máji 1998 získava Veľkú rakúsku štátnu cenu za umenie. V lete 2004 cenu Lovisa Corintha Umeleckého cechu Esslingen, Nemecko.
V septembri 2005 mu udelili Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy.
Viac ako 500 samostatných výstav v mnohých krajinách Európy a USA.