emocionalne-varianty-1698848469 | Danubiana}

Metamorfózy predstáv

14. december 2023 - 28. január 2024 Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská

Alexej Vojtášek sa v celej svojej tvorbe snažil preniknúť pod povrch zobrazovanej skutočnosti meditatívnou interpretáciou námetu, ktorá sa od počiatku spájala s poodhaľovaním istého tajomstva. Výstava pod názvom Metamorfózy predstáv prezentuje umelcove maľby a grafiky, v ktorých si vytvoril vlastnú ikonografiu a svoj symbolický jazyk spojený s geometrickými znakmi. Pentagramy, štvorce a trojuholníky sa striedali s figurálnymi tvarmi, najmä však tajomnými ženskými postavami. Dôležitým výrazovým princípom bolo dokonalé kresebné zobrazenia motívu. K nemu sa priradili svetelné a farebné kvality, ktoré výrazne napomáhali interpretovať symbolickú premenu obsahovo nadradeného motívu, vychádzajúceho z filozofie a znakov dávnovekých kultúr. Vyjadroval tým nielen úctu k tisícročným záznamom a stopám človeka a doby, ale aj k ich odvekému myšlienkovému bohatstvu. Farebné tóny a svetlo prirodzeným spôsobom menili obsahové zvnútornenie diela a magickú symbolizáciu, ktorú vkladal do premien ženských a mužských postáv.
Vystavoval v New Yorku, Washingtone, Ríme, Norimbergu, v USA, Santa Fe, Novom Mexiku. Svoje diela vždy napĺňal svetom plným imaginatívnych predstáv, dejov, mýtov a legiend, tak ako nimi bola opradená stratená Atlantída, ktorej odkaz nám umelec v niektorých maľbách symbolicky tlmočil. V jednotlivých kompozíciách sa väčšmi prikláňal k obsahu a jeho spojeniu s vnútorným symbolom, ktorého výtvarná podoba neraz prechádza do spirituálnej abstrakcie. Srdcu mu bola blízka aj ilustračná tvorba, ktorú vytvoril k viac ako 200 knižným titulom pre vydavateľstvá Tatran, Slovenský spisovateľ, Smena, Mladá tvorba, Príroda a Mladé letá. Celý Vojtáškov výtvarný prejav je naplnený úžasnou schopnosťou zachytiť emocionálny svet človeka súčasnosti. Jeho diela sú výrazom radosti i hravosti, symboliky, ale aj nezvyčajnej krásy a tajomna.

Dagmar Kudoláni Srnenská

Biografia

Alexej Vojtášek sa narodil 13. decembra 1952 v Roudnici nad Labem, Česká republika. 1974 - 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení a designu, Bratislava, Oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie u profesora A.Brunovského. 1985 - 1990 bol pedagógom a asistentom A.Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava.1994 – 1995 pôsobil na Univerzite J.A.Komenského, Katedra propagácie a reklamy, Bratislava. Bol členom viacerých spolkov a združení, dôležitým bolo od roku 2014 členstvo v medzinárodnom klube umelcov Art Diagonal, Viedeň. V roku 1985 získal Cenu Ex Aequo na Medzinárodnom trienále kresby, Norimberg a v 2023 Krištáľové krídlo – Mimoriadna cena za celoživotné dielo.Žil v Bratislave a popri grafike a maľbe sa venoval ilustrácii, kresbe, známkam, sochám, šperkom, priestorovým objektom a monumentálnym maliarskym dielam do architektúry. Zomrel v Bratislave 30.mája 2023.