nad-vodou-1649088871 | Danubiana}

Nad vodou!

21. jún 2022 - 04. september 2022 Kurátor: Martin Dostál

Liberecký patriot a maliar David Hanvald patrí ku kľúčovým osobnostiam českého umenia strednej generácie. Jeho výnimočnosťou je práca s reinterpretáciami rozličných stavebných predlôh a zároveň umeleckých diel modernistických vizuálných smerov, či už plošných alebo priestorových. Zároveň sa dokáže pohrať s klasickou detskou drevenou stavebnicou. Zvláda aj transformovať filozoficko-estetické sentencie, vizualizovať sémantické pojmy, a rozohrať gestické divadielko textových obrazov. Hanvaldova výrazná farebnosť, ktorá pracuje so stratégiou riadenej náhody, podporuje maliarsku aktivitu, ktorá vždy vychádza z premysleného „abstraktného“ konceptu. Podstatnú rolu hrá transformovaná a rôzne mixovaná modernistická estetika, nasiaknutá rovnako postmodernými princípmi dekonštrukie a konštrukcie, ako aj konceptuálnymi postupmi. Každú výstavu Hanvald koncipuje pre daný priestor, a nie je to inak aj v „nadvodnej“ budove Danubiany. Prepojenie fyzických daností priestoru s jeho mentálnymi dispozíciami, danými výnimočnosťou miesta a priehľadmi na vodnú plochu Dunaja, viedli umelca a kurátora k pomerne radikálnemu výstavnému gestu, ktoré je súčasne kvintesenciou Hanvaldových umeleckých prístupov.

Martin Dostál

Biografia

DAVID HANVALD (*1.12.1980, Liberec)
2003 – 2009 Vysoká škola umelecko-priemyslová v Prahe, ateliér maľby, doc. Stanislav Diviš a MgA. Aldin Popaja.
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
2021 – Bílá v bílé, Vokno, Liberec; 2020 – Bez retuše, Galerie výtvarného umění v Chebu; 2019 – The Junkspace, Galerie Kaplička, Jablonec nad Nisou; 2018 – This art is not a stereotype, Moon Gallery, Liberec; 2017 – Ztráta ohniska osvobodí oko! Galerie města Blanska; 2016 – Kerstin Engholm Gallery, Viedeň; 2014 – Rukopis převzít nejde!, Galerie Dole, Ostrava.
SPOLOČNÉ VÝSTAVY:
2021 – Tanec línií a farieb, Galéria Jána Koniarka, Trnava; 2018 – Kdo je vítězem? GVUO, Ostrava; 2017 – Painting Rediscovery, The Gallery of Contemporary Art, Przemyśl, Poľsko; 2016 – Pod Ještědem, Galerie am Domhof, Zwickau, Nemecko; 2013 – Obrys, Dům umění, Brno.
David Hanvald sa zúčastnil na viacerých sympóziách v Česku. Jeho diela sú zastúpené v českých i zahraničných galériách a súkromných zbierkach. Autor žije a tvorí v Liberci.

viac info:
www.davidhanvald.com