ORMANDIK portret | Danubiana}

Nové veci

17. december 2005 - 12. marec 2006 Kurátori: Jiří Olíč, Marek Ormandík

Marek Ormandík patrí k najmladším umelcom, ktorí mali samostatnú výstavu v Danubiane. Už počas štúdia sa javil ako mimoriadny talent a jeho výtvarná zrelosť nesúvisela ani s vekom, ani so skúsenosťami. Patrí k umelcom, ktorí sa narodili so štetcom v ruke. Ovláda líniu kresby, s ktorou narába s ľahkosťou a improvizačnými schopnosťami. Farbu chápe ako silný výrazový prostriedok, schopný sprostredkovať širokú škálu emócií. Stal sa výrazným predstaviteľom novej expresívnej maľby, ktorá rozvíja figuratívne motívy. Pritom sa od začiatku nevyhýba tradičným témam, práve naopak – hľadá nový pohľad nielen na aktuálne, ale aj na typické témy, objavujúce sa v histórii umenia. V jeho tvorbe sa stretneme s neveľkým okruhom tém na biblické motívy, anjelmi a jazdcami, utrpením Krista i s Danteho Peklom a ich modifikáciami. Ich výtvarná traspozícia je však zbavená akéhokoľvek pátosu a pohybuje sa na hranici irónie a zveličenia, ktoré sa vyhýba zaužívaným stereotypom. Pritom vie vyťažiť z odkazu stredovekej spirituality, expresionistickej subjektivity i drásavosti novej expresie. Takmer posvätnú vážnosť a nedotknuteľnosť transformuje na profánne kvality, otvára smerom k človeku, poľudšťuje ich. Ako maliar objavil nevyčerpateľné možnosti práce s farbou. Výstava bola presvedčivým dôkazom Ormandíkových mimoriadnych maliarskych schopností.

Biografia

Slovenský maliar. Narodil sa roku 1968 v Bratislave. V rokoch 1983-87 študoval na SUPŠ v Bratislave. V štúdiách pokračoval v rokoch 1987-93 na VŠVU v Bratislave (Doc. Ján Lebič, Doc. Igor Rumanský, Prof. Dušan Kállay). Venuje sa maľbe, kresbe a ilustrovaniu kníh. Veľkým jeho opusom sa stal súbor kombinovaných techník pre Danteho peklo. Spolu s priateľmi maliarmi Jozefom Červeňom, Jánom Fajnorom, Františkom Malíkom vytvorili roku 1999 projekt Ateliér 53.