padajuca-kometa-1-1573563268 | Danubiana}

Padajúca kométa

24. január 2020 - 29. marec 2020 Kurátor: Dagmar Srnenská

Na súčasnej výstave Roberta Hromca v Danubiane sú hlavnými interpretáciami motívy, ktoré súvisia s Časovou kapsulou a Padajúcou kométou. Je prirodzené, že aj jej názov Padajúca kométa vyplýva z aktuálnych diel umelca. V nich sa do popredia dostávajú Hromcove individuálne umelecké vyjadrenia zaznamenávajúce chaos verzus kozmos. V týchto najnovších dielach cítime, že hľadá ľudský aj umelecký časopriestor. Nachádza ho a zobrazuje netradičnými výtvarnými postupmi na alumíniovej platni, plošnou maľbou aktívnych vstupov vyrývaných či vyfrézovaných geometrických prvkov do podoby špecifického štrukturálneho povrchu alebo priestorového reliéfu. Línie, kruhy, špirály sa v tomto úžasnom chaose a vesmírnom priestore stretávajú s časťami ľudských postáv, rúk, profilov tváre, ktoré sú citované v podobe detailu, zväčšenia alebo znásobenia obrysových línií človeka.
Hromcove súčasné diela odvážne možno porovnať s technikou grafických listov. Maľbu štetcom či kresbu línií a šrafúr v klasických dielach vytvorených na medených alebo zinkových platniach leptom, suchou ihlou alebo mezzotintou, na alumíniovej platni nahradila elektrická karbobrúska. Ona vrýva stopu do samotného materiálu a vytvára vzťah chladného lesku, svetla a tieňa, ako aj zmeny štruktúry povrchu. Robert Hromec precízne spracúva plochu v rôznych hĺbkach. Abstraktné línie vŕtané do hliníka, ich rotácie, reliéfne efekty symbolicky konkurujú technike starých grafických listov vytvorených klasickým leptom a inými grafickými technikám. A tak ako vo farebnom lepte aj v týchto dielach používa Robert Hromec žiarivé farby, ktorými akcentuje jednotlivé komponenty obrazového priestoru. Priestoru, ktorý je optickou ilúziou závislej nielen od lesku alumíniovej platne, ale najmä od intenzity priameho a nepriameho zdroja svetla.
Novými výtvarnými prístupmi k vyjadreniu súčasnosti vytvára Robert Hromec isté vzťahy napätia, ale aj spojenia medzi ľudskou existenciou a priestorom, v ktorom je dôležité bytie súčasného človeka.

PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Biografia

Robert Hromec sa narodil v roku 1970 v Žiline. V roku 1990/1991 študoval výtvarné umenie na Pratt Institute. V roku 1995 získal titul BA na City College v New Yorku. V školskom roku 1997/1998 pôsobil ako asistent na katedre maľby Hunter College. V roku 1997 vyhral štipendium na trojmesačný študijný pobyt na Slade School of Fine Art v Londýne. V roku 1998 získal titul MFA na Hunter College v New Yorku. V rokoch 1992 – 1998 pracoval v Metropolitnom Múzeu umenia v New Yorku.