pole-1664623285 | Danubiana}

Pole

25. október 2022 - 04. december 2022 Kurátorka: Mgr. Radka Nedomová

Puristicky a až banálne znejúci názov výstavy POLE maliara a grafika Tomáša Žemlu dokonale prezentuje úplnú podstatu jeho tvorby – početné variácie stále rovnakého motívu, minimalizmus hraničiaci s abstrakciou, a zároveň osobnú filozofiu a skúsenosti. Pole je už 13 rokov jeho srdcovou záležitosťou. Zobrazuje ho v rôznych ročných obdobiach, svetelných podmienkach alebo v pracovných fázach, zachytáva v rôznych uhloch, pohľadoch či z vtáčej perspektívy, ba aj v rôznych formátoch, avšak zakaždým využíva vlastnú maliarsku techniku čiarkovania. Na výstave prezentuje najaktuálnejšiu sériu Light Fields v štvorcových formátoch a dva triptychy.
Pre autora táto téma predstavuje všeobjímajúcu substanciu života a sveta. Rozľahlé polia sú symbolom krehkej symbiózy človeka a prírody, večného kolobehu zrodu a zániku. Ich minimalistický výraz má u Žemlu maximalizujúci efekt. Rovnako ako vo význame fyzikálneho poľa, dielo je koncipované z miliónov častíc (v jeho prípade farebných čiarok), vzájomne so sebou interagujúcich, prepletajúcich sa do celistvej hmoty. Na plátnach sa formuje unikátny mikrokozmos, na prvý pohľad statický a tichý, no pri hlbšom pozorovaní plný života a energie.
Tomáš Žemla sa priamočiaro prihovára originálnym výtvarným jazykom, ktorý lavíruje na hranici abstrakcie a zobrazujúceho. Tento aspekt ešte viac umocňuje koncipovaním obrazu na polovičný horizont.
V Žemlových obrazoch polí sa odohráva všetko, čo je pre neho dôležité – čistota línií s dôrazom na pôsobenie farieb, úcta k tradíciám a svojim koreňom i nesúhlas s uponáhľanosťou a preferenciami moderného sveta, ale aj nachádzanie seba samého cez neustále hľadanie zmyslu tvorby v obsahu i časovo a technicky náročnej technike. Pole sa stalo autorovou najautentickejšou výpoveďou.

Mgr. Radka Nedomová

Biografia

Tomáš Žemla
*1984

Výber z ocenení:
2019 Pollock-Krasner Foundation grant

Výber z individuálnych výstav:
2022 – Přespolní sonáty, Galerie Petr Novotný, Praha (CZ)
2022 – Zbytečná revoluce, UFFO Trutnov (CZ)
2021 – Obrázky mizejícího světa, Jan Čejka Gallery, Praha (CZ)
2020 – ART Prague-Solo Exhibition (Young Award 2019), Art Praha (CZ)
2020 – do-poli/na-poli, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (SK)
2020 – Čiarky a Kamene, Galerie Vltavín, Praha (CZ)
2019 – Interfelds, Gallery Ratamo, Jyväskylä (FI)
2019 – Definition of the Field, Jan Čejka Gallery, Praha (CZ)
2018 – Fields Continued, Galerija DLUL, Ľubľana (SI)
2018 – Testimony of Minimalism Man Touched Land, Exit11 Gallery, Chateau de Petit-Leez (BE)
2013 – WOF, Galerija Insula, Izola (SI)
2013 – Fields, Galéria Fontána, Piešťany (SK)

Vzdelanie
2003 – 2007 Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, UKF Nitra.
(Art. Mgr. Jozef Baus, Akad. soch. Viliam Loviška)

Pedagogické pôsobenie:
2006 – ŠUP Hlohovec