povrchy-1626695005 | Danubiana}

Povrchy

17. august 2021 - 03. október 2021 Kurátorka: Jana Babušiaková

Eva Činčalová patrí k výraznej maliarskej generácii, s ktorou je spätý návrat maľby na domácu slovenskú scénu, odohrávajúci sa zhruba pred pätnástimi rokmi. Objavuje sa v „prvej várke“ absolventov Štvrtého Ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave - jedného z rozhodujúcich iniciátorov spomínanej maliarskej renesancie a táto skutočnosť v autorkinom umeleckom životopise hrá stále dôležitú rolu. Už len v tom, že sa vtedy počas vysokoškolského štúdia pohybovala v silne iniciačnom prostredí. Táto maliarska generácia siahla po štetci nie preto, žeby chceli pietne oživovať minulosť, ale skôr naopak , uverili, že práve maľovaním najlepšie vyjadria podstatu toho čím žijú. Typickými znakmi vtedajšej ich maľby sa stalo veľkorozmerné plátno, rýchlo schnúci akryl, fotografická a digitálna predloha a ich prefiltrovaná vizualita. Eva Činčalová ešte v závere svojho štúdia získava 2. miesto v sledovanej maliarskej súťaži Maľba 2009 Nadácie VUB za obraz Uluwatu, ktorý stelesňoval vo svojom výraznom maliarskom geste abstraktného ťahu razantnú bodku za elévskou fázou jej umeleckej kariéry. Ale to vieme až dnes. Po takto výraznej maľbe sa viac menej očakávalo, že bude pokračovať v maliarskej alchýmii reálneho s abstraktným, či výrazným zjednodušovaním tvaru v mene silného a výrazného gesta. Avšak Eva zvolila skôr opačnú cestu, akoby sa podvedome a neskôr vedome plánovala vrátiť späť, k samotným počiatkom maľby. Priam introspektívne kráča územím maľby a zastaví sa tam, kde cíti, že treba. Už len tým, že prešla k olejovým a naposledy aj akvarelovým farbám „utišuje“ nielen samotné maľovanie, ale prehlbuje citlivosť svojho vnímania a pozorovania. Jej maľby sú akoby záznamom týchto pozorovaní, ktoré ale nezachytávajú len to viditeľné, ale snažia sa dostať aj hlbšie k tomu, čo je pohľadu skryté. A práve hľadanie „skrytého v obrazu“ v tom najpozitívnejšom slova zmysle v nej prebúdza univerzálnu maliarku. Takú, ktorá dokáže modelovať svoju maľbu tak, aby v tom ktorom svojom obraze odhalila nám ostatným to nevidené a prehliadané.

Beata Jablonská