ilustracie-9-1710333924 | Danubiana}

Príliš mnoho anjelov - ilustrácie

16. apríl 2024 - 02. jún 2024

Tvorba Zuzany Bočkayovej Brunckovej je na prvý pohľad iná, ľahko rozpoznateľná vďaka svojmu expresívnemu a zároveň svojským spôsobom nežnému výtvarnému jazyku. Jeho originalitu a autentickosť zaručuje na prvé zdanie protichodná kombinácia harmonickej farebnosti, výrazného maliarskeho rukopisu spolu s odvážnou tvarovou štylizáciou až deformáciou vedenou na hranicu prijateľného. Autorka vytvára svoje rozprávkové kompozície s barokovým cítením tvaru, svetla i priestoru. Kľúčové situácie príbehu zobrazuje zblízka, často krát z bizarných, nečakaných uhlov a meniacich sa perspektív, prostredníctvom ktorých vťahuje čitateľa do deja, vyvoláva istý druh nepokoja, no zároveň zvyšuje intenzitu zážitku. Postavy, zvieratá, rastliny a veci zámerne vypĺňajú a ovládajú celý priestor plochy, pôsobia dojmom akoby ho chceli presiahnuť a expandovať do nášho reálneho sveta... Dôležitú výrazovú súčasť jej prejavu tvorí neopakovateľný, harmonická, miestami až delikátna farebnosť, spolu s priznaným maliarskym rukopisom. Tak ako je to v prípade kvalitných knižných titulov zvykom, ilustrácie Zuzany Bočkayovej - Brunckovej sa stávajú rovnocenným partnerom textu, žijú vlastným životom, dopovedajú naznačené. Autorka s ľahkosťou a veľkou dávkou citu a intuície odkrýva a následne vizualizuje atmosféru knižiek i samotných príbehov. Svojský výtvarný prejav veľmi voľne a nenásilne modifikuje, prispôsobuje meniacim sa témam, časovým obdobiam i autorom. Aj pri nespochybniteľnej výtvarnej náročnosti svojich ilustrácií rešpektuje možnosti detského vnímania. Počas relatívne krátkej doby svojou tvorbou formuje a spoluvytvára výtvarný jazyk súčasnej detskej literatúry. Zaradila sa k pokračovateľom toho najlepšieho v tradícii slovenskej knižnej ilustrácie.

Text: Zuzana Sýkorová

Biografia

Zuzana Bočkayová Bruncková sa narodila roku 1980 v Martine. Štúdium absolvovala v rokoch 1999 – 2005 v Bratislave, kde navštevovala odbor knižná grafika a ilustrácia v ateliéri prof. Dušana Kállaya. V tom istom období študovala na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, špecializácia obchod a marketing. V roku 2004 absolvovala odbornú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri grafiky u doc. J. Lindovského. Od ukončenia štúdia žije a tvorí v Bratislave, venuje sa knižnej ilustrácii, za ktorú získala viacero ocenení. Je členkou Asociácie ilustrátorov ASIL.

Ocenenia:
2001 Najkrajšie knihy Slovenska, Cena SNK za študentskú prácu Nox et solitudo
2007 Najkrajšia detská kniha zimy - Byť dráčikom je úžasné!
2007 Najkrajšie knihy Slovenska 2007, Cena Min. kultúry SR za ilustrácie knihy Byť dráčikom je úžasné!
2010 Najkrajšia detská kniha jesene - Slovenské povesti III
2011 Najkrajšia detská kniha leta - Sedem dní v pivnici
2011 Najkrajšia detská kniha zimy - Príbehy zo starej Bratislavy
2019 Najkrajšia detská kniha jesene – Med z ľadových kvetov
2021 Cena primátora hl. Mesta Bratislavy, BIB 2021