APPEL portret | Danubiana}

Retrospektíva

11. september 2005 - 11. december 2005 Kurátori: Rudi Fuchs, Gerard Meulensteen

Patril k protagonistom medzinárodnej experimentálnej skupiny Cobra (1948 – 1951). Vo svojich dielach spracúval základné klasické témy: figúru, zviera, krajinu a ich kombinácie. Výtvarný jazyk však bol vzdialený klasickému prístupu. Neustálym experimentovaním si podriadil farbu tak, že, ako sám povedal, „dnes môžem robiť prostredníctvom maľby to, čo chcem. Ale predsa je to vždy druh boja, zápasu“. Postupne sa vzďaloval figurácii a tvoril pastózne obrazy, v ktorých dominovala farba ako matéria a divoká, eruptívna forma. Jeho umelecká výpoveď mala blízko k art brut a bola výsledkom spontáneho expresívneho a emocionálneho procesu. Proces tvorby charakterizovali bezprostrednosť a voľné narábanie s maliarskym médiom: farby vytláčal z tuby priamo na plátno a hrubé nánosy ďalej formoval špachtľou. S týmto postupom sa spájalo stupňovanie abstrahovania motívu. Maliarska tvorba Karla Appela prirodzene dospela k rozpätiu medzi figuráciou a abstrakciou a ich vzájomnému prelínaniu. Takmer v rovnakom čase vznikli série ženských aktov, premeny krajiny alebo kozmogonické kompozície na tému „všemohúceho“. Karel Appel v nich používa maľovaný druh linearizmu, dripingu, mriežok, špirál, kde sa mieša vokabulár informelu a postmoderny. Odmietajúc všetko klasické a tradičné, umocnil podnety avantgárd minulého storočia do autentickej umeleckej výpovede.

Biografia

Karel Appel sa narodil roku 1921 v Amsterdame. Začiatkom štyridsiatych rokov 20. storočia študoval na Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterdame, kde sa zoznámil s Corneilleom a neskôr aj s Constantom. Na dlhé roky sa z nich stali blízki priatelia. Appel bol v období po atmosfére represií a izolácie v Amsterdame počas druhej svetovej vojny ovplyvnený Pablom Picassom, Henrim Matissom a primitívnym štýlom Jeana Dubuffeta, ktorý bol plný života. Appel sa začal vymaňovať spod vplyvu toho, čo sa naučil na akadémii.
Roku 1947 Appel začal tvoriť plastiky z rôznych druhov použitého materiálu. Bol medzi zakladateľmi Experimentálnej skupiny v Holandsku, roku 1948 spoluzakladal skupinu CoBrA. Obhajoval expresívne a živelné techniky maľby, ktoré boli ovplyvnené ľudovým umením, primitívnymi obrazmi a detskými kresbami.
V tomto období bol Appel veľmi produktívny a vo svojom diele predstavil prvky naratívneho zobrazenia.
Roku 1949 Appel dostal zákazku na fresku do jedálne amsterdamskej radnice. Freska Pýtajúce sa deti, na ktorej zobrazil zúfalé deti s očami plnými otázok, bola považovaná za natoľko znepokojujúcu, že až do roku 1959 bola zakrytá.
Appel sa roku 1950 presťahoval do Paríža, kde ho naďalej kritizovali pre jeho ironickú predstavivosť, smelé ťahy štetca a radikálnu farebnosť. Napriek tomu si získal medzinárodnú reputáciu.
Neskôr ho inšpirovala abstraktná expresionistická avantgarda. Appel je najznámejší svojimi energickými a pôsobivými abstraktnými dielami a neustálym súbojom s hmotou. Holandský filmový režisér Jan Vrijman nakrútil v Paríži o umelcovi dokumentárny film pod názvom Realita Karela Appela, hudbu zložili Dizzy Gillespie a Karel Appel. Vo filme Appela snímali cez otvor v plátne.
Appel zomrel 85-ročný roku 2006 vo svojom dome v Zürichu.