PAVLE portret | Danubiana}

Retrospektíva

18. marec 2005 - 21. jún 2005 Kurátori: Ivan Pavle, Daniel Hevier

Retrospektívna výstava maliara Ivana Pavleho v Danubiane bola monumentálna nielen svojou výtvarnou podstatou, ale aj rozsahom. Je maliarom v najbytostnejšom význame tohto slova, ktorý s farbou pracuje v každom okamihu, a pritom všetko má na jeho obrazoch svoje miesto. Pavle je maliarom figurálnych motívov, vegetácie, krajín i historizujúcich tém, ktoré svojou výtvarnou koncepciou balansujú na rozhraní reality a imaginárnych predstáv. Premeny, ktoré sa v jeho tvorbe za takmer štvrťstoročie udiali, nie sú šokujúce, spôsobené vonkajšími atakmi, ale vnútorné, zodpovedajúce premenám autorovho výtvarného videnia. Vidieť to na základnom rozpätí jeho maľby, na vzťahu figúry a krajiny. Figúra mala vždy svoju hmotnosť a pevnejší tvar. V súčasných kompozíciách monumentálna hmota figúry stráca pevnosť a jej obrys je naznačený kresbou uhľom. Koncepcia krajiny prekonala imaginárnu obraznosť hriešnych Babylonov k žiarivým motívom karibskej vegetácie. Spôsob maľby Ivana Pavleho naznačuje dôslednú prácu s maliarskym stvárnením. Hľadá vlastné receptúry, ako na ploche obrazu vytvoriť viacvrstvovými lazúrami priestorový dojem. Vrstvené farebné pasty a materiálové štruktúry, ktoré dávali maľbe plastický povrch, neskôr vystriedala hladká lazúrna maľba. Umožňuje rozvinutie bohatej dejovej fabulácie do imaginatívnych monumentálnych kompozícií.

Biografia

Ivan Pavle je jednou z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku. Narodil sa 8. marca 1955 v Galante, vyrastal v Prievidzi. V roku 1981 absolvoval odbor monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. D. Castiglione a prof. I. Vychlopen).
Žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa najmä maľbe a kresbe, ale aj sochárskej tvorbe, nábytkovým objektom a sporadicky aj ilustrácii. Vystavoval v prestížnych slovenských i zahraničných galériách, je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach po celom svete. Absolvoval niekoľko tvorivých pobytov hlavne v USA, Thajsku a Francúzsku, kde v roku 1989 získal Cenu poroty na Medzinárodnom festivale maľby v Cagnes-sur-Mer.
Tvorbu Ivana Pavleho charakterizuje plodný maliarsky nepokoj a vyhranený rukopis. Záujem o dotyk s najlepšími dielami minulosti ho priviedol k aplikovaniu zabudnutých techník a receptúr vo vlastných výtvarných postupoch. V jeho bohatom diele sa spája znalosť tradície a rešpekt k materiálu so súčasným obsahom.