GERTRUD_D portret | Danubiana}

Svet Gertrud D, panta rhei

19. marec 2016 - 12. jún 2016

Umelecký svet Gertrud D je značne široký. Jej osobnosť prechádzala v čase rôznymi tvorivými aktivitami, ktoré hovoria o jej širokospektrálnych záujmoch a ktoré napokon ovplyvnili jej maliarske pôsobenie. Podstatným bolo, že vnímala veci v kontexte s veľkou intuíciou
a otvorenosťou.
Obdobie pôsobenia v divadle, najprv ako herečky, neskôr návrhárky kostýmov a výpravy, svojím experimentálnym charakterom podnietilo jej orientáciu na výtvarné umenie. Pri návrhoch kostýmov pracovala s materiálom, formou a farbou, čo bolo pre budúcu maliarku dobrou vizuálnou i praktickou skúsenosťou.
Maliarstvu sa začala venovať začiatkom deväťdesiatych rokov. Aj keď sa spočiatku v jej tvorbe objavujú figuratívne prvky (portrét), intuitívny zmysel pre farbu a formu ju logicky priviedli k abstraktnej maľbe. Dôležitým podnetom pre jej tvorbu bolo stretnutie s významnou osobnosťou abstraktnej maľby Samom Francisom. Rozvinula vlastný spôsob intuitívnej, uvoľnenej práce so štetcom, využívala všetky technické postupy, najmä druh drippingu, striekanie, kvapkanie, ale aj škvrny, plochy či línie. Vyvárala tak eruptívne farebný živý organizmus maľby, založený na farebných a formových princípoch. Ich podstatou je temperamentnosť, vnútorná energia a afinita k pulzujúcim rytmom. Po období introspektívnych monochrómnych malieb rozohráva formu v duchu dekorativizujúcej plošnosti oblých foriem odkazujúcich na secesiu. Možno od nej sa odvíjajú vírivé a krúživé pohyby vytvárané v symbióze s líniou a živou farbou, ktoré zjednocujú perleťové a zlaté tóny.
Gertrud D charakterizuje svoju sústredenosť na expanziu vnútornej energie a hľadanie rovnováhy v tvorbe takto: „Maľba nie je v skutočnosti nič viac ako hľadanie vlastného vnútorného zdroja, toho hravého zdroja vo mne samej, ktorý mi dáva pocit, že vytváram celé svety“.

Eva Trojanová

Biografia

Gertrud D (Gertrud „Trudy“ Josephine Maria Derksen)

1966 – 1967 Drama College Amsterdam
1967 – 1984 pôsobí ako herečka v Theater Terzijde, de Nieuwe Komedie, D.A.T., de Toneelraad Rotterdam and de Bloemgroep
1985 – 1988 vytvorila vlastnú divadelnú produkčnú skupinu Creates´Groep Gertrud D. Zodpovedala za riadenie, kostýmy a výpravu vo viacerých inscenáciách
2006 otvorila Gertrud D Galleries v Amsterdame


výstavy:

1997 Castle Borl, Slovinsko
1998 Museum Jan van de Togt, Amstelveen, Holandsko
Galerie Langenberg Kunst & Vorm, Amsterdam, Holandsko
KunstRai Amsterdam, Galerie Langenberg Kunst &Vorm
2000 Nauta Dutilh, Rotterdam, Holandsko
PAN Amsterdam, The Netherlands at Gallery Jörg Hasenbach, Holandsko
2001 ARCO Madrid, Spain at Gallery Rayuela Španielsko
2002 Palau Can Gomis, Barcelona, Španielsko
2006 Gertrud D Galleries, Amsterdam, Holandsko
2008 Gertrud D spolu s Marion Wild, Praha, Česká republika