sny-utkane-z-farby-1629809469 | Danubiana}

Tapisérie

04. september 2021 - 14. november 2021 Kurátor: Ľudovít Petránsky

Deň plný snov, Vznešená, Tajomstvá kráľovskej cesty, Šťastie prinášam do vášho domu, Snívanie vo vlnách, Čakanie na dúhu, Na krídlach snov - už názvy jej tapisérií dýchajú poetikou básní. A oni samotné sú výtvarné verše, ktoré sú utkané pre tých, ktorí ich dokážu čítať zvnútra, ale aj pre tých, ktorí prichádzajú zvonku. Áno, umenie Boženy Augustínovej je otvorené a prístupné pre každého. Nerobí rozdiel, otvára náruč pre diváka ochotného naladiť sa na vlnovú dĺžku svojho sna. Autorku mu podáva pomocnú nitku priadze, ale necháva na ňom, či ju zamotá do svojich predstáv a nekonečnej imaginácie.
Mal som to šťastie, že som pani Božku poznal. Vždy v dobrej nálade, prajná, empatická. Bola ako jej obrazy, pripomínala kvitnúcu jar. Zaujímala sa o iných a rada odpovedal tým, ktorí sa zase zaujímali o jej svet. Často som sa jej pýtal na obsah a vznik jej obrazov. „Ako sa rodia? Ako sny,“ odpovedal mi a s úsmevom dodala: „Len ich treba v tej správnej chvíli zachytiť. A to niekedy nie je celkom jednoduché... Preto najradšej pracujem v noci, keď je v byte ticho a môžem sa sústrediť len na ne.“
Mal som to šťastie, že som pani Božke mohol pripraviť niekoľko výstav. Zväčša spolu s jej synmi Andrejom a Martinom, ako kontinuitu rodinného príbehu. Aj preto sme ich tak často nazývali. Sú to nikdy nekončiace príbehy, ktoré aj po jej náhlom odchode zostávajú medzi nami ako príjemné myšlienky. Ako to príjemné chvenie, ktoré chceme podržať čo najdlhšie pod viečkami našich predstáv a túžob. Určite to poznáte, ten neznesiteľne ľahký balans medzi snom a realitou. Ako očisťujúca sila ukrytá v mäkkých líniách a jemnej harmónii farieb. Ženské postavy, vtáci, bohatá flóra, farebné rajské záhrady našich chcení. Ktosi raz povedal, že keď spomíname, tak ľudí a veci tým oživujeme. Som rád, že aj cez naše spomienky sú diela Boženy Augustínovej stále aktuálne.
Umenie má mnoho farieb a vášní. Je provokujúce, ale aj meditatívne. Divoké, aj snivé. Dokáže znepokojiť i pohladiť. Aj o týchto emóciách sú tapisérie Boženy Augustínovej, ktoré sú vystavené v Danubiana Meulensteen Art Museum ako sprievodná výstava 6. ročníka Textile Art of Today. Pravda, autorkine dielo je oveľa širšie (povedľa tapisérií aj maľba, grafika, ilustrácie), ale na medzinárodné podujatie, ktoré iniciovali jej synovia, sa hodia práve jej utkané sny. Som rád, že som opäť pri tom.

Biografia

BOŽENA AUGUSTÍNOVÁ-ROCHOVANSKÁ (1939 - 2005) bola všestranná umelkyňa v rôznych oblastiach umenia, výsostne však najmä tvorkyňa netkanej tapisérie artprotis a arttex. Bola jednou zo zakladajúcich členiek Klubu textilných výtvarníkov Arttex (SK). Bohatou zahraničnou výstavnou činnosťou sa pričinila o šírenie jej jedinečnosti vo svete. Jej ikonografický 40-ročný program zaznieva z monumentálnej tvorby netkaných tapisérií, artprotisov a arttexov (ide o československú a slovenskú ochrannú známku, registrovanú textilnú techniku prešívania a vpichovania vlneného rúna, ktoré umožňuje maľovať textilným vláknom). Najmä jej úsilie vstupovať do vlneného rúna ďalšími prvkami, aplikáciami, drapériami, výšivkami, obrazovými či fotografickými citátmi prispelo k tomu, že Boženu Augustínovú možno považovať za predchodcu dovtedy netušených možností týchto techník v európskom kontexte. To je aj dôvod, že dnes sa udeľuje Hlavná cena BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ na festivale umenia Textile Art of Today ako hold jej umeleckému odkazu v textile.