the-brotherhood-of-eternal-love-1573122075 | Danubiana}

The Brotherhood of Eternal Love

24. január 2020 - 29. marec 2020

Prvá rozsiahla výstava trenčianskeho rodáka Pastu Onera (1979) na Slovensku prináša vyhranený, vnútorne previazaný súbor takmer šesťdesiatich obrazov a priestorových objektov z posledných dvoch rokov.
Aj keď autorove východiská tkveli pred mnohými rokmi v pražskej grafity komunite, postupne sa ťažisko jeho práce presunulo k závesným obrazom a plastickým objektom, prepájajúcim rozmanité inšpiračné zdroje, pochádzajúce z komiksov, reklamy, staršieho umenia, každodenného života.
Spájajúcou témou súčasného výstavného projektu, odkazujúceho na „bratstvo večnej lásky“, je prechádzanie medzi láskou pozemskou a láskou nebeskou, vyjadrené ich vzájomnými prienikmi. Pasta Oner predstavuje na prízemí Danubiany v troch plastických objektoch, odvodených čiastočne zo sochy Dávida, vlastný typ hrdinu, ktorý by mal očistiť svet od všetkých nerestí, zatiaľ čo v obrazoch na prvom poschodí sa vynára predovšetkým večný námet lásky a zrady.
Každá zo samostatných výstav uskutočnených autorom v uplynulom desaťročí, znamenala výrazný posun a premenu jeho pohľadu. Teraz do mnohých súbežne vedľa seba existujúcich svetov vstupuje osud v podobe otvoreného príbehu. Pasta Oner si vytvoril osobitý, veľmi slobodný umelecký štýl ako spojnicu mnohých protikladných, niekedy aj nezlučiteľných podnetov, odlišujúcich ho od ostatného českého maliarstva. V jeho „fusion“ prístupe sa tak môžu stretávať opačné pohľady, ktoré by sa nikde inde nemohli stretnúť, iba na spoločnej ploche maliarskeho plátna.

PhDr. Karel Srp

Biografia

Pasta Oner, vlastným menom Zdeněk Řanda, sa narodil 28. decembra 1979 v Trenčíne. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom súčasnej českej umeleckej scény. Stredobodom jeho práce je olejová a akrylová maľba, vytváranie závesných obrazov, rovnako ako tvorba priestorových objektov, plastík a inštalácií. Zúčastnil sa zhruba na päťdesiatich kolektívnych výstavách a v uplynulých rokoch realizoval osem obsiahlych sólových výstavných projektov. Pasta Oner nad rámec svojej autorskej štúdiovej a galerijnej tvorby reprezentuje Českú republiku na oficiálnych kultúrnych a spoločenských akciách v zahraničí (Šanghaj, Londýn, Brazília, Magnitogorsk, Lima). Jeho diela sa pravidelne objavujú v prestížnych aukčných domoch a sú zastúpené vo väčšine českých súkromných zbierok. V minulom roku bol jeho obraz vydražený na jesennej aukcii renomovanej aukčnej siene Sotheby‘s v Londýne.

Virtuálna prehliadka
play button
vp-the-brotherhood-of-eternal-love