tuzba-po-intimite-1631181310 | Danubiana}

Túžba po intimite

05. október 2021 - 28. november 2021 Kurátor: Dr. phil. Penesta Dika

„Chcela by som pochopiť, čo to znamená byť človekom,“ hovorí Albana Ejupi. Zdá sa, že všetky jej diela sa točia okolo tejto ústrednej otázky nášho bytia. Výsledný svet jej malieb je dôverný a emocionálny, provokatívny a prinášajúci výzvy, ale aj tajomný a záhadný. Táto mladá umelkyňa si už vytvorila jedinečný vizuálny jazyk, aby mohla skúmať seba a podmienky človečenstva. Témy, ktorými sa zaoberá – potešenia a bremená telesnosti a sexuality, krása a bolesť veku a rozkladu – sú také staré ako ľudstvo samo. Jej maliarske techniky svedčia o odbornosti a precíznosti, ale aj o jej otvorenosti voči umeleckému experimentu (napríklad dômyselné použitie piesku ako maliarskeho média). Jej maľby vytvárajú svoju vlastnú realitu, zhusťujú skutočný svet, alebo ešte presnejšie, sú odvážnym pokusom vytvoriť ilúziu skrytej podstaty tela alebo tváre a prepožičať im umeleckú formu. (1)

Túžba po intimite z roku 2020 je jej posledná séria prác, ktorá zobrazuje dvojice v intímnej chvíli telesného spojenia. Táto séria obrazov kladie dôraz na obrysy a nesústreďuje sa na detaily. V porovnaní s jej predchádzajúcimi dielami používa jemnejšie farby. Láska a vášeň pre dvojice nevybledla, naopak, stala sa silnejšou, senzuálnejšou, hlbšou, hĺbavejšou a pre samotnú umelkyňu ešte zmysluplnejšou. Expresivita, známa z jej skorších prác, ustúpila hlbokému a intenzívnejšiemu momentu intimity. Expresívnosť okamžiku sa vytráca, avšak tá spojená s pretrvávaním sa prehlbuje. (2)

1. Günther Oberhollenzer „Massy Bodies, Enquiring Faces, and Sexual Beings – The Gripping and Merciless Human Portraits of Albana Ejupi“
2. Penesta Dika „Albana Ejupi’s nudes and love couples deal with sexuality and the challenge of isolation“

Biografia

narodená 1994, Priština / Kosovo
2012 – 2017 Akadémia výtvarných umení, Priština
2017 – 2018 Magisterský titul, Priština
2018 – 2021 Akadémia výtvarných umení, Viedeň
Žije a tvorí vo Viedni / Rakúsko