stvorenie-prirody-1717747961 | Danubiana}

Výtvory prírody

04. september 2024 - 27. október 2024 Vystavovateľ: Zsdrál-Art
Kurátorka: Flóra Mészáros

Ferenc LANTOS sa narodil 20. februára 1929 v Pécsi a zomrel 20. decembra 2014 v Balatonberény. Jeho učiteľom bol Ferenc Martyn, uznávaný avantgardný umelec, ktorý sa v Paríži pripojil k združeniu Abstraction-Création. Lantos študoval maľbu na Maďarskej akadémii výtvarných umení v Budapešti (1947 – 1950, 1964) a na Pedagogickej škole v Pécsi odbor učiteľ maľby a učiteľ biológie (1950 – 1952). V roku 1997 získal titul DLA na Univerzite Janusa Pannoniusa.

V roku 1959 založil výtvarnú sekciu Hudobného gymnázia Ferenca Erkela v Pécsi a neskôr vyučoval na Strednej umeleckej škole v Pécsi a Strednej škole umeleckého priemyslu v Pécsi, ktoré boli založené ako bývalé verzie Gymnázia Ferenca Erkela. V roku 1968 založil Dielňu v Pécsi (Pécs Workshop); a v roku 1979 začal viesť Vizuálnu dielňu (Visual Workshop) tiež v Pécsi. Od roku 1973 prednášal na Univerzite Pollacka Mihálya v Pécsi, kde vyučoval farebnú formu a priestorové štúdie na Katedre architektonického dizajnu. Do roku 2003 bol vedúcim Katedry maľby na Inštitúte výtvarných umení Univerzity v Pécsi. V roku 1985 (spolu s Máriou Apagyi, jeho manželkou a klaviristkou) založil umeleckú školu Martyna Ferenca.

Ferenc Lantos bol jedným z najvýznamnejších umelcov 20. storočia v Maďarsku, ktorý je aj
jeden z najvýznamnejších geometrických abstraktných umelcov v dnešnom stredoeurópskom regióne. Lantosa môžeme považovať za výnimočného a jedinečného umelca v celosvetovom merítku vďaka jeho špeciálnej technike glazúry a teoretickým konceptom. Tvoriť začal v 50. rokoch 20. storočia a tvoril až do svojej smrti (2014). Jeho činnosť sa nedá reálne rozdeliť na obdobia ani analyzovať v sériách, keďže sa vo svojom diele zameral na tie isté, vracajúce sa umelecké problémy, ako napr. fungovanie sveta - jeho geometrická štruktúra; na interakciu medzi umením a inými odbormi; na tvarovo centrickú transformáciu alebo na úlohe kruhu v prírode. Základnou schémou jeho variačných systémov je kruh a štvorcová sieť a farby inšpirované Bauhausom. Takže geometrickým abstraktným systémom tvarov ukázal výtvory prírody a mikro-makrosystému sveta.
Pracoval s rôznymi nástrojmi, napríklad staval na sériovosti alebo používal široký rozsah techník napríklad maľbu, grafiku, glazúry, plastiku a iné. Vo svojich najvyzretejších dielach vytvorených medzi druhou polovicou 60. rokov až koncom 80. rokov 20. storočia išiel ešte ďalej než väčšina vtedajších umelcov. Lantos analyzoval vzťah medzi zrakom a vizualitou a na tomto základe vyvinul špecifickú nefiguráciu. Jeho veľkým úspechom je jeho Land art s motívmi tulipánov. V 70. rokoch 20. storočia začal pracovať aj na optickom efekte kompaktnosti a podobne ako Vasarely. V posledných desaťročiach dosiahol Lantos pestrý „eklekticizmus“, medzitým vynikal aj v pedagogickej činnosti, vo vzdelávaní. Umelecká škola Martyna Ferenca z roku 1995 nasledovala cestu Kandinského a študovala/stále skúma vzťah medzi hudbou a umením/maľbou a interakcie medzi nimi. Vzdelávacia metóda bola tiež postavená na vedeckých a abstraktných názoroch, ktoré vyvinul Lantos.

Flóra Mészáros