znamy-aj-neznamy-1714648880 | Danubiana}

Známy aj neznámy

07. jún 2024 - 01. september 2024 Kurátor výstavy: Tomáš Prokůpek
Koncept výstavy: Galerie Villa Pellé

Ondřej Sekora (1899 – 1967) patrí medzi význačné osobnosti československej kultúry 20. storočia a všetci ho dodnes poznajú predovšetkým vďaka jeho knihám pre deti. Rozsah Sekorových tvorivých aktivít však ďaleko prekračoval hranice detskej literatúry a pôsobí impozantne aj sto dvadsaťpäť rokov od jeho narodenia (takmer 60 rokov po jeho úmrtí). Sekora začínal ako žurnalista v Lidových novinách, kam prispieval športovými reportážami, karikatúrami, kresleným humorom, obrázkovými seriálmi aj ilustráciami textov iných autorov. Vrúcny vzťah k športu ho priviedol napríklad k úlohe lyžiarskeho inštruktora v Alpách, a vďaka nemu stal aj propagátorom rugby v Československu – preložil jeho pravidlá, trénoval niekoľko tímov a dlho pôsobil ako rozhodca. Láska k výtvarnému umeniu ho zasa nasmerovala k súkromnej maliarskej tvorbe, ktorej najzaujímavejšia časť bola inšpirovaná dielom francúzskeho výtvarníka Henriho Rousseaua. Záujem o prírodu Sekoru podnietil nielen k vytvoreniu Ferda Mravca a mnohých ďalších zvieracích hrdinov, ale aj k budovaniu zbierky hmyzu. Jeho záľuba v obrazovom rozprávaní zapríčinila, že sa dnes vníma ako jedna zo zakladateľských osobností českého komiksu. Úspech knižiek s Ferdom Mravcom mu otvoril dvere na spoluprácu s divadlom, rozhlasom, filmom a neskôr aj televíziou, kde si mohol vyskúšať pozície scénografa, kostýmového výtvarníka alebo scenáristu. Ako zamestnanec Štátneho nakladateľstva detskej knihy mal po druhej svetovej vojne niekoľko rokov možnosť ovplyvňovať podobu publikácií pre najmenších čitateľov z pozície redaktora.

Sekorova všestrannosť mala však aj jeden paradoxný dôsledok – vždy trocha komplikovala plné docenenie jeho diela. Jeho schopnosť spojiť do jedného organického celku textové a obrazové oznámenia spôsobila, že bol v každej umeleckej disciplíne vnímaný tak trocha ako votrelec – medzi literátmi ako píšuci výtvarník, medzi výtvarníkmi ako kresliaci literát a dosť podobne aj v ďalších odboroch. Táto výstava, má preto ambíciu nielen ukázať Sekorovu povedomú tvár, ale aj pripomenúť tie jeho polohy, ktoré sú známe skôr len špecialistom v danej oblasti. Komplexne si teda výstava kladie za cieľ prezentovať Sekorovu tvorivú osobnosť v jej mnohotvárnosti.