zrkadlenie-1686586441 | Danubiana}

Zrkadlenie

05. september 2023 - 15. október 2023 Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská

Pavol Kráľ ako maliar, grafik a autor odborných článkov i publikácií patrí k výrazným zástupcom svojej generácie. Výstava v priestoroch Danubiany predstaví maliarske diela z rokov 1995 – 2023. Názov výstavy vychádza z nového cyklu Zrkadlenie (2023), inšpirovaného ženou, ktorá vždy bola neoddeliteľnou súčasťou Kráľovej tvorby. Tak ako krajina, hudobné motívy či umelecké chápanie obrovského vesmírneho nekonečna. V mnohých maliarskych dielach interpretuje svoj umelecký časopriestor na pomedzí výtvarného umenia a literatúry: objavujeme to napríklad v prácach inšpirovaných japonskou poéziou básnika Macua Bašóa zo 17. storočia. V Kráľových dielach, ako Mliečna dráha Tvojich vlasov, Záblesk v žltej dimenzii, či Super nová SUPERNOVA zase vnímame „štvrtý rozmer“, ktorý sa dostáva do obrazovej plochy ako bezprostredný pohyb. Pohyb, symbolizovaný maliarskym gestom vyjadrujúcim ideu kauzality rastu a ideál tajomnej energie. Starodávny význam zrkadlenia vychádza z domnienky, že medzi odrazom a jeho predlohou jestvuje magický vzťah. Je to tak aj v novom cykle Zrkadlenie? Tvary žien sa zrkadlia v čase a priestore, kontrastujú s geometrickými prvkami a feériou farieb expresívneho maliarskeho rukopisu. Neutrálny biely obrazový priestor je konfrontáciou reality a ilúzie podporovanej premenou jemnej kresby, konfliktom lazúrnej a pastóznej farby, hravosťou lesklých a matných tónov. Rozmanité polohy ženského tela odzrkadľujú a odrážajú dušu alebo životnú silu? Zrkadlenie vždy umožňuje pohľad na akýsi „protisvet“. Je zmyslom týchto zrkadliacich sa žien sebapoznanie alebo rozkoš z vlastného obrazu? Je isté, že zrkadlenie prináša niečo mimo nás, pretože v zrkadle aj my sami sme mimo seba. Hravou umeleckou interpretáciou motívu zrkadlenia Paľo Kráľ symbolizuje protiklady, prelínanie reality a odrazu, nový svet.

Dagmar Kudoláni Srnenská

Biografia

Pavol Kráľ sa narodil 7. 9.1953 v Žiline. 1973 – 1979 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. O. Dubay. 2008 – 2023 intenzívne medzinárodné aktivity: tajomník a prezident výkonného výboru európsko-severoamerickej asociácie (International Association of Art Europe), koordinátor a viceprezident celosvetovej organizácie umelcov (IAA/AIAP, partner UNESCO), viceprezident Európskej koalície pre kultúrnu diverzitu, Brusel. 2015 zvolený v Paríži za člena Medzivládneho výboru UNESCO. Rečník na odborných podujatiach v EU i mimo Európy. 18 rokov vo vedení Slovenskej výtvarnej únie (15 rokov predsedom). 2011 – 2023 predseda Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu. Legislatíva pre kultúru, člen poradných orgánov vlády, ministerstva kultúry. Člen Vedeckej a umeleckej rady VŠMU. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe, kresbe a grafike.