Taxi | Danubiana

Taxíkom

Z viacročných skúseností s využívaním rôznych taxislužieb pôsobiacich v Bratislave a hlavne s rôznymi cenami, ktoré museli naši návštevníci platiť, sme sa dohodli so spoločnosťou EASY TAXI, že budú voziť našich návštevníkov a hostí z Bratislavy do Danubiany za jednotnú cenu 25 eur. Hodinové státie vozidla EASY TAXI na parkovisku pri múzeu bude spoplatňované sumou 12 eur. Návštevník však nemusí túto službu využiť. Cesta späť z Danubiany do centra Bratislavy na zavolanie bude stáť taktiež 25 eur.

Kontakty na odporučenú EASY TAXI službu sú : 0918 555 555, 0907 440 440 e-mail: info@easytaxi.sk V prípade záujmu môžu návštevníci využiť aj inú taxislužbu pôsobiacu na území nášho hlavného mesta. Prajeme vám šťastnú cestu a tešíme sa na vašu návštevu.